Định luật Moore là gì: Một hướng dẫn dễ dàng để phát triển phần cứng

Sản phẩm Intel công ty được thành lập vào năm 1968 bởi Gordon Moore và Robert Noyce. Cho đến ngày nay. Nhưng không chỉ là nhà sản xuất vi mạch tích hợp lớn nhất trên thế giới, mà một trong những người tạo ra nó còn đứng sau một trong những định luật quan trọng nhất đối với phần cứng trong XNUMX thập kỷ qua: Định luật Moore.

Là gì Định luật Moore cho? Tại sao nó lại là thiết yếu kể từ khi được xuất bản vào những năm 1960? Ngụ ý? Nó sẽ được áp dụng như thế nào trong những thập kỷ tới? Chúng tôi xem xét nó là gì, nó ảnh hưởng đến chúng tôi như thế nào và điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.

Định luật Moore là gì

Luật nói gì và dùng để làm gì?

Định luật Moore có tên là kỹ sư Gordon Moore, người chịu trách nhiệm viết ra nó. Moore từng là giám đốc Phòng thí nghiệm chất bán dẫn Fairchild và sau này là một trong những cha đẻ của thương hiệu Intel nổi tiếng. Nhưng cũng là cha đẻ của luật này có liên quan ngày nay đối với phần cứng và máy tính. luật quy định gì? Về cơ bản và rất ngắn gọn, Định luật Moore giải thích rằng tốc độ xử lý hoặc sức mạnh xử lý chung của máy tính tăng gấp đôi sau mỗi hai năm. Đó là chiến lược được các nhà sản xuất trong ngành áp dụng để giải thích nhịp. Điều đầu tiên luật nói trong tuyên bố của mình là “số lượng bóng bán dẫn trên một đơn vị diện tích trong các mạch tích hợp sẽ tăng gấp đôi mỗi năm”. Nhưng nó đã thay đổi sau một thời gian.

Gordon Moore

Năm 1975, Gordon Moore sửa đổi luật của riêng anh ấy và thay đổi ý tưởng ban đầu nói về việc tăng gấp đôi mỗi năm. Trong mười năm nó đã trở nên lỗi thời nên nó đã được sửa đổi cho phù hợp. Trong lần sửa đổi này, anh ấy đã tiếp tục nói về một nhịp hai năm một lần. Tức là, số lượng bóng bán dẫn trên một đơn vị diện tích trong các mạch tích hợp tăng gấp đôi sau mỗi hai năm. Đó là định luật Moore.

Hơn cả một định luật, định luật Gordon Moore là một dự đoán hoặc một xu hướng giải thích cách các nhà phát triển hành xử khi tung ra công nghệ.

Dự đoán hiện tại và tương lai

Trong nhiều thập kỷ, dự đoán hoặc định luật của những năm sáu mươi đã được ứng nghiệm. Như chúng ta thấy trong biểu đồ bên dưới, chúng ta có thể thấy cách số lượng bóng bán dẫn trong bộ vi xử lý đã tăng lên trong ba mươi hoặc bốn mươi năm qua. Nhưng điều này không có nghĩa là nó sẽ tiếp tục như vậy trong dài hạn.

định luật Moore

Định luật Moore

Người ta ước tính rằng khoảng từ năm 2025, Định luật Moore sẽ lỗi thời, do có những giới hạn vật lý khiến việc tuân thủ xu hướng này ngày càng khó khăn. Từ khi tạo ra luật cho đến nay, chúng tôi đã chuyển từ bộ vi xử lý có kích thước XNUMX micromet sang bộ xử lý khoảng 0.001 nanomet. Điều này làm cho việc tuân theo xu hướng trở nên khó khăn: các thành phần sẽ phải nhỏ hơn một nguyên tử hydro vào năm 2050 nếu định luật này tiếp tục được tuân thủ, vì vậy có vẻ như rất khó để duy trì nó.

ordenador cuántico ibm q qubit

Máy tính lượng tử

Chính Moore đã giải thích vào năm 2007 rằng định luật của ông sẽ không kéo dài hơn mười hoặc mười lăm năm và những thách thức sẽ ngày càng khó khăn. Mặc dù phức tạp nhưng đổi mới tiếp tục là ưu tiên của các nhà sản xuất và các vật liệu mới cũng như chip mới đang được phát triển.