AI-revolutionen: Hur Intel och AMD formar Windows 12

Rykten om Windows 12 föreslår det MicrosoftNästa operativsystem kommer att ha en betydande integration av artificiell intelligens. Även om detaljerna förblir osäkra, är det troligt att AI kommer att spela en framträdande roll, liknande teknologier som Copilot och ChatGPT som redan är införlivade i Microsofts produkter. Fokus verkar dock nu ligga på processorer, med båda Intel och AMD arbetar med specialiserade kärnor för AI-stöd.

intel amd ai-processor

AI:s roll i Windows 12

Även om Microsoft inte officiellt har bekräftat Windows 12, är det klart att AI kommer att vara en nyckelkomponent. AI-teknik som ChatGPT har hittat sin väg in i Microsoft kant och Office, som antyder en bredare integration i hela operativsystemet. De exakta detaljerna om hur AI kommer att användas är fortfarande under hölje, men det verkar som att processorer kommer att spela en avgörande roll för att stödja lokalt AI-arbete.

Intel och AMD:s AI-integrationsstrategier

Även om specifika detaljer är begränsade och kan komma att ändras, så här planerar Intel och AMD att integrera AI i framtida Windows 12-system:

  1. AMD:s Ryzen AI och XDNA AI: AMD tar ett unikt tillvägagångssätt med sin Ryzen AI-motor, byggd på XDNA AI-arkitekturen. Ryzen AI innehåller flera enheter designade specifikt för AI-uppgifter. Dessa enheter är mycket effektiva och kan hantera upp till 10 biljoner beräkningar per sekund (10 TOPS). Ryzen AIs primära fokus är att hantera dagliga AI-relaterade uppgifter. AMD arbetar också med att utveckla robusta verktyg för att stödja olika AI-modeller, särskilt i samarbete med Microsoft för Windows 12.

    Det är värt att notera att Ryzen AI:s applikationsscenarier för närvarande är begränsade, med endast ett fåtal tredjepartsverktyg som utnyttjar dess potential. Dessa applikationer inkluderar bildgenerering och vissa videokonferensverktyg.

  2. Intels NPU:er (neurala bearbetningsenheter): Intel stannar inte efter och införlivar Neural Processing Units (NPU) i sina processorer, särskilt i Meteor Lake-serien, nu kallad Core Ultra. Dessa NPU:er är designade för att vara oberoende av CPU och GPU, och fokuserar uteslutande på AI-uppgifter. De är mycket energieffektiva och kan kontinuerligt hantera AI-arbetsbelastningar. NPU:er kan också komplettera CPU och GPU, särskilt under lågbelastningsuppgifter. Dessa kärnor är optimerade för fasta eller programmerbara uppgifter med hjälp av specialiserad hårdvara.Intel meteor lake npu

    Intel arbetar för att erbjuda en heltäckande plattform, inklusive drivrutiner, bibliotek, kompilatorer och högnivå-API:er som OpenVINO, för att stödja NPU:er. Microsoft drar redan nytta av Intels NPU:er, med AI-integration i Office, Windows Studio Effects, Teams och DirectML, vilket skapar ett robust AI-ekosystem.

Slutsatser

Integreringen av AI i hemdatorer går snabbt framåt, med både Intel och AMD i framkant. Intels vd, Pat Gelsinger, har betonat betydelsen av datorer med AI, vilket markerar en betydande förändring av teknisk innovation. PC-marknaden förväntas se en kritisk utveckling 2024, främst driven av AI. Även om programvarans fulla potential inte förväntas förrän 2055, gör både AMD och Intel redan betydande framsteg för att dominera detta segment.

Intel har en dominerande ställning på processormarknaden, men detta utgör en utmärkt möjlighet för AMD att erbjuda konkurrenskraftiga AI-lösningar. Framtiden för Windows 12 och AI-integration lovar spännande utvecklingar som kommer att forma datorlandskapet under de kommande åren.