Het KB5035853-raadsel: de update-uitdagingen van maart 11 voor Windows 2024 aanpakken

Microsoft's recente problemen met updates zijn opnieuw aan de oppervlakte gekomen, vooral met hun nieuwste patch, KB5035853, voor Dakramen en raamkozijnen 11. Traditioneel rolt Microsoft elke tweede dinsdag van de maand beveiligingspatches uit om bugs en kwetsbaarheden te verhelpen. Deze patches brengen echter vaak onbedoelde complicaties met zich mee, wat leidt tot crashes, problemen en fouten voor gebruikers – een trend die zich voortzet met de update van maart 2024.

Het updatedilemma van maart 2024

Windows BSOD 11

De updates van maart 2024, die vorige week werden uitgebracht, waren bedoeld om verschillende bugs en beveiligingsproblemen in Windows 11 te verhelpen, terwijl ze ook nieuwe functies en features introduceerden. Het doel was om de veiligheid en ervaring van de gebruiker te verbeteren. De werkelijkheid is echter enigszins anders geweest.

KB5035853-patch: een bron van gebruikersfrustratie

Het internet staat vol met klachten van gebruikers na de installatie van deze patch. Veel Windows 11-gebruikers melden dat ze onmiddellijk na het opnieuw opstarten op het systeem een ​​blauw scherm tegenkomen.

De weergegeven fout is doorgaans 'Thread Stuck in Device Driver', een bericht dat weinig inzicht biedt in het werkelijke probleem. Andere gemelde problemen zijn onder meer systeemfouten, met name op Lenovo laptops waarop BitLocker is ingeschakeld en de blauwe schermcode “DPC_WATCHDOG_VIOLATION”.

Deze problemen hebben gebruikers in de problemen gebracht, aangezien ze pas aan het licht kwamen na de installatie van de updates van maart 2024. Als gevolg hiervan is er een groeiende behoefte aan Microsoft om deze problemen snel aan te pakken.

Hoe deze problemen aan te pakken

Hoewel Microsoft deze problemen waarschijnlijk onderzoekt en mogelijk een nieuwe patch uitbrengt ter oplossing, is het onduidelijk of er een noodupdate op handen is of dat gebruikers zullen moeten wachten op de volgende geplande update.

Voor degenen die ernstig getroffen zijn en hun pc niet normaal kunnen gebruiken, is de aanbevolen handelwijze het verwijderen van de update. Als u niet kunt inloggen op Windows 11, kunt u het beste opnieuw opstarten in de veilige modus en de patch verwijderen.

Navigeer naar Instellingen > Windows Update > Updategeschiedenis > Updates verwijderen om de patch te verwijderen. Een normale herstart daarna zou de juiste functionaliteit moeten herstellen.

Deze situatie onderstreept het delicate evenwicht tussen het handhaven van de systeembeveiliging en het garanderen van stabiliteit bij elke nieuwe update, een uitdaging waar Microsoft mee blijft omgaan.