Věci, které byste měli udělat před nahráním fotografií

Pokud jde o online sdílení dat, je důležité upřednostnit soukromí, abyste se vyhnuli potenciálním problémům. Jednou z běžných praktik je rozmazávání osobních údajů při sdílení fotografií na platformách sociálních médií. Často jsme toho svědky, když lidé po nákupu zamlžují údaje o své bankovní kartě nebo když zakrývají osobní údaje na vstupenkách na koncerty či letenkách. Je to ale skutečně spolehlivé řešení? V tomto článku vysvětlíme, na co byste si měli dávat pozor, abyste předešli problémům, a jak bezpečně nahrávat tento typ obsahu.

Rozmazání obrazových dat se může zdát jako schůdná možnost, ale není vždy spolehlivé. Možná jste se na sociálních sítích setkali se situacemi, kdy se někdo snaží zakrýt něco, co nechce, aby bylo jasně viditelné. To může zahrnovat dokument obsahující viditelné identifikační číslo, adresu nebo jiné citlivé údaje. Bohužel tento přístup může stále představovat riziko pro soukromí.

foto soukromí

Nenahrávejte fotografie s rozmazanými daty

Problém spoléhání se pouze na rozmazání nebo mazání dat na fotografiích je ten, že v dnešní vyspělé technologické krajině to již není spolehlivé řešení. S rozvojem nástrojů strojového učení se stalo poměrně snadné dešifrovat zakryté nebo pixelované informace v obrázcích. Tyto nástroje využívají algoritmy, které dokážou identifikovat obličeje, které byly záměrně rozmazané, s pravděpodobností 71 % a po několika pokusech dokonce s 83 % přesností, jak prokázali bezpečnostní výzkumníci z renomovaných univerzit.

Navíc se tato technologie neomezuje pouze na identifikaci obličeje. Může být také použit k odhalení skrytých čísel karet nebo podobných informací. Techniky rozmazání proto samy o sobě nemusí účinně bránit přístupu k důvěrným informacím, jako jsou dokumenty, čísla nebo citlivá data.

Je důležité poznamenat, že i mírně rozmazané obrázky mohou stále odhalit identifikovatelné informace, což usnadňuje zlomyslným aktérům zneužít vystavená data a potenciálně způsobit problémy jednotlivcům. Spoléhání se tedy pouze na techniky rozmazání bez dalších bezpečnostních opatření může představovat riziko pro vaše soukromí.

Jak bezpečně nahrávat obsah

Chcete-li tento typ obsahu nahrát bezpečně a vyhnout se potenciálním problémům, doporučujeme provést následující kroky:

1. Zcela zakryjte citlivé informace: Místo pouhého rozmazání dat je nejlepší je úplně zakrýt. Pomocí aplikace pro úpravu fotografií vložte čtverec nebo obdélník přes informace, které chcete zabránit úniku. To zajišťuje, že obsah je zcela skrytý a nelze jej dešifrovat pomocí nástrojů strojového učení nebo jiného softwaru.

2. Uložte upravený obrázek: Jakmile zakryjete nebo oříznete požadované informace, obrázek uložte. Tím eliminujete riziko dešifrování skrytého obsahu. Na rozdíl od rozmazání, které lze stále dešifrovat pomocí softwaru, úplné pokrytí snižuje pravděpodobnost expozice.

Stručně řečeno, je důležité nahrát na internet důkladně chráněný obsah. Nespoléhejte se na metody, jako je rozmazání, protože mohou stále umožnit dešifrování obsahu. Vyberte si kompletní krytí, abyste minimalizovali riziko a předešli potenciálním problémům. Stejně jako existuje riziko ukradení účtů na sociálních sítích, může být ohrožen i obsah, který nahrajete. Klíčové je podniknout proaktivní kroky k ochraně citlivých informací.