Numerická klávesnice nefunguje? Zde je návod, jak to opravit

Numerická klávesnice na klávesnici je nezbytným nástrojem pro ty, kteří často pracují s čísly. Pokud však narazíte na situaci, kdy vám přestane fungovat numerická klávesnice, může to narušit vaše každodenní úkoly a být docela frustrující. Tento problém není neobvyklý a mohou ho způsobit různé faktory.

Naštěstí existuje několik kroků pro odstraňování problémů, které můžete provést, abyste problém napravili a obnovili funkčnost numerické klávesnice. V této příručce prozkoumáme různé způsoby, jak tento problém vyřešit, a zajistit, aby vaše numerická klávesnice opět bez problémů fungovala.

nefunkční numerická klávesnice

Kroky pro odstraňování problémů s nefunkční numerickou klávesnicí:

  1. Zkontrolujte klíč Num Lock: Ujistěte se, že je aktivována klávesa Num Lock, která se obvykle nachází v horní části numerické klávesnice. Když je funkce Num Lock zapnutá, stisknutím číselných kláves by se na obrazovce měla zadávat čísla. Pokud je vypnutá, stisknutí těchto kláves může provádět jiné akce nebo procházet dokumenty.
  2. Zakázat přepínací klávesy: Windows nabízí možnosti usnadnění, včetně přepínacích kláves, navržených pro uživatele se specifickými potřebami. Pokud jsou zapnuty přepínací klávesy, může numerická klávesnice místo zadávání čísel vydávat pípání. Tuto funkci můžete zakázat v nastavení systému.
  3. Zakázat možnosti usnadnění myši: Některé funkce usnadnění mohou narušovat funkčnost numerické klávesnice. Zkontrolujte, zda jste povolili možnosti usnadnění myši, které umožňují ovládání myši pomocí numerické klávesnice. Deaktivace této funkce může problém vyřešit.
  4. Upravte registr Windows: Pokud klíč Num Lock nefunguje podle očekávání, můžete provést změny v registru systému Windows. Přejděte do složky HKEY_USERS.DEFAULT\Control Panel\Keyboard a vyhledejte „InitialKeyboardIndicator“. Upravte jeho hodnotu na „2“, aby se při spuštění počítače aktivovala numerická klávesnice.
  5. Zkontrolujte aplikaci klávesnice: Některé klávesnice jsou dodávány s doprovodnými aplikacemi pro přizpůsobení nastavení, včetně funkcí kláves. Pokud vaše klávesnice takový software obsahuje, ujistěte se, že žádné specifické úpravy kláves nezpůsobují konflikty.
  6. Aktualizace ovladačů klávesnice: Zastaralé nebo poškozené ovladače klávesnice mohou také vést k problémům s klávesnicí. Otevřete Správce zařízení, najděte svou klávesnici v části „Klávesnice“ a aktualizujte její ovladače. To může vyřešit problémy související se softwarem.
  7. Zkuste na jiném počítači: Chcete-li vyloučit problémy s hardwarem, připojte klávesnici k jinému počítači. Pokud numerická klávesnice na druhém počítači stále nefunguje správně, jedná se pravděpodobně o hardwarový problém. V takovém případě možná budete muset vyměnit klávesnici nebo zvážit přemapování postižené klávesy.

Pomocí těchto kroků pro odstraňování problémů můžete identifikovat a vyřešit problém, který způsobuje poruchu numerické klávesnice. Ať už jde o jednoduché nastavení Num Lock nebo složitější problém s ovladačem, můžete znovu získat plnou kontrolu nad svou numerickou klávesnicí a dále efektivně pracovat s čísly.