Ngăn chặn việc mất các email quan trọng: Mẹo ngăn thư an toàn chuyển vào thư mục thư rác

Email rác là vấn đề thường xuyên xảy ra trên internet, làm đầy hộp thư đến của chúng tôi và yêu cầu chúng tôi chú ý xóa. Trong khi e-mail các bộ lọc hoạt động không mệt mỏi để ngăn chặn các email không mong muốn, nhưng có nguy cơ là các bộ lọc này đôi khi có thể chặn các thư hợp pháp, an toàn, đưa chúng vào thư mục Thư rác đáng sợ. Để ngăn chặn những rủi ro như vậy, điều cần thiết là phải tuân theo các nguyên tắc bảo vệ các email quan trọng của bạn khỏi bị phân loại nhầm là thư rác.

Điều cuối cùng bạn muốn là bỏ lỡ một email thiết yếu mà bạn có thể rất quan tâm, tất cả chỉ vì nó bị gắn nhãn nhầm là thư rác. Một số yếu tố có thể góp phần gây ra sự cố này, bao gồm lỗi từ phía nhà cung cấp email hoặc cấu hình sai từ phía bạn.

e-mail

Dưới đây là một số bước quan trọng để ngăn email bảo mật của bạn bị chuyển hướng đến thư mục Thư rác:

1. Xem lại và điều chỉnh bộ lọc:

  • Các bộ lọc được thiết lập trong tài khoản email của bạn có thể là nguyên nhân cốt lõi khiến các email an toàn bị đưa vào thư mục Thư rác. Kiểm tra bộ lọc email của bạn, đặc biệt nếu bạn đã định cấu hình chúng để chặn một số từ khóa nhất định hoặc gửi email từ các địa chỉ cụ thể tới Thư rác. Ví dụ: trong Gmail, bạn có thể truy cập các bộ lọc của mình bằng cách điều hướng đến “Tất cả cài đặt”, sau đó đến “Bộ lọc và địa chỉ bị chặn”. Sửa đổi hoặc xóa bất kỳ bộ lọc nào có thể vô tình gắn cờ các email an toàn.

2. Kiểm tra danh sách đen:

  • Có thể bạn đã vô tình đưa một địa chỉ email vào danh sách đen, khiến tất cả email từ nguồn đó bị coi là đáng ngờ. Xem lại cài đặt danh sách đen của bạn và đảm bảo rằng không có địa chỉ email quan trọng nào được đưa vào. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ địa chỉ nào, hãy bỏ chặn chúng để bắt đầu nhận email từ những địa chỉ đó như bình thường.

3. Xác minh phân loại thư rác:

  • Đôi khi, bạn có thể đã đánh dấu nhầm một email an toàn là Thư rác. Những email này sau đó được gửi trực tiếp vào thư mục Thư rác, thiếu hộp thư đến chính của bạn. Để giải quyết vấn đề này, hãy kiểm tra thư mục Spam của bạn và xác định mọi email an toàn bị đánh dấu không chính xác. Việc bỏ đánh dấu chúng là Thư rác sẽ đưa chúng trở lại hộp thư đến chính của bạn, nơi bạn có thể truy cập chúng mà không gặp vấn đề gì.

Bằng cách làm theo các bước này, bạn có thể giảm đáng kể khả năng email an toàn bị thất lạc trong thư mục Thư rác. Mặc dù việc chống thư rác là cần thiết nhưng điều quan trọng không kém là phải đảm bảo rằng các thư quan trọng không vô tình bị phân loại là thư rác và không được chú ý.