FaceTime

Cách tắt FaceTime trên iPhone và Mac

12 Tháng Tư, 2023 Matt Mill 0

FaceTime là dịch vụ miễn phí của Apple mà chúng tôi có thể thực hiện và nhận các cuộc gọi video cũng như các cuộc gọi thoại. Và mặc dù nó được kích hoạt theo mặc định, [...]