máy tính để bàn

Vỏ PC độc đáo: Lian Li DK-05F

Ngày 26 tháng 2023 năm XNUMX Matt Mill 0

Mặc dù vỏ máy tính truyền thống là tiêu chuẩn nhưng vẫn có những cách khác để chứa các bộ phận máy tính của bạn. Một cách tiếp cận sáng tạo như vậy liên quan đến việc xây dựng máy tính của bạn bên trong [...]