Tiến hành thận trọng: Các lệnh bạn không bao giờ nên thực hiện trên máy tính của mình

Để tối đa hóa chức năng của hệ điều hành máy tính của chúng tôi, hầu hết người dùng đều dựa vào giao diện đồ họa có sẵn. Tuy nhiên, đối với những người dùng cao cấp hơn muốn kiểm soát tốt hơn hệ thống của họ, cả hai Linux phân phối và microsoft'S Windows cung cấp tùy chọn sử dụng dòng lệnh. Cho dù đó là thiết bị đầu cuối nguồn mở trong Linux hay công cụ CMD trong Windows, giao diện dòng lệnh này là một công cụ mạnh mẽ.

Việc sử dụng các lệnh trong giao diện dòng lệnh có thể thuận lợi cho các tác vụ và hành vi cụ thể có thể bị hạn chế trong giao diện đồ họa. Tuy nhiên, nó đi kèm với rủi ro. Các lệnh được thực thi không chính xác có thể làm hỏng hoặc thậm chí phá hủy hệ điều hành. Điều này đúng cho cả người dùng Linux và Windows. Vì vậy, điều cần thiết là phải thận trọng và tránh một số lệnh nhất định trừ khi bạn tự tin vào kiến ​​thức và chuyên môn của mình.

nguy hiểm-windows-linux

Các lệnh Linux cần tránh

  1. mkfs.ext4 /dev/sda: Lệnh này định dạng toàn bộ hệ điều hành, dẫn đến mất toàn bộ dữ liệu trên PC.
  2. rm -Rf /: Thực hiện lệnh này từ thư mục gốc sẽ xóa tất cả các thư mục trên ổ cứng, điều này hầu như không bao giờ được khuyến khích.
  3. shred /dev/sda: Lệnh này sẽ xóa tất cả nội dung trên ổ cứng một cách không thể đảo ngược.
  4. dd if=/dev/random of=/dev/sda: Nó sao chép nội dung ngẫu nhiên vào ổ đĩa chính mà không có khả năng phục hồi.
  5. :(){ :|:& };:: Lệnh này không phá hủy hệ điều hành nhưng khiến một chức năng đi vào vòng lặp, tiêu tốn hết bộ nhớ và làm máy tính bị treo.

Các lệnh Windows cần thận trọng với

  1. rd/s/q/ C:: Lệnh tưởng chừng như vô hại này sẽ xóa tất cả dữ liệu trên một đơn vị được chỉ định.
  2. diskpart: Mặc dù hữu ích nhưng lệnh này có thể nguy hiểm. Ví dụ, format fs=ntfs xóa tất cả nội dung trên ổ đĩa đã chọn.
  3. Erase: Lệnh này, như tên cho thấy, xóa nội dung được chỉ định khỏi ổ cứng.
  4. Rd: Nó xóa toàn bộ thư mục, bao gồm cả thư mục hệ thống, vì vậy hãy sử dụng cẩn thận.
  5. Format c:: Lệnh cổ điển này định dạng ổ C, có khả năng khiến hệ thống không thể hoạt động.

Thận trọng với tập lệnh

Mối nguy hiểm thực sự nằm ở việc thực thi các tập lệnh hoặc mã được sao chép từ internet. Một số tập lệnh có thể chứa các lệnh phá hoại ẩn bên trong chúng. Để giữ an toàn, hãy sử dụng mã từ các nguồn có uy tín và xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo mã không thực hiện bất kỳ hành động không mong muốn nào trên máy tính của bạn.

Hãy nhớ rằng một sai sót nhỏ hoặc sơ suất có thể dẫn đến thiệt hại hoặc mất dữ liệu đáng kể, vì vậy, điều quan trọng là phải tiếp cận các thao tác dòng lệnh một cách cẩn thận và hiểu biết sâu sắc về chức năng của từng lệnh.