Cách thêm chữ phía sau người bằng Photoshop

Khi chủ đề chuyển sang Photoshop, chúng ta đang bước vào lĩnh vực ứng dụng chỉnh sửa ảnh hàng đầu. Tuy nhiên, khả năng của nó còn vượt ra ngoài việc nâng cao hình ảnh đơn thuần; đó là một nền tảng để biến bất kỳ tầm nhìn sáng tạo nào thành hiện thực—miễn là người đó sở hữu những kỹ năng cần thiết. Tuy nhiên, việc điều hướng ứng dụng này không phải là một việc dễ dàng khi xét đến hàng loạt chức năng của nó.

Đối với các dự án như tạo bìa, áp phích hoặc các thiết kế khác nhau, việc đặt văn bản đằng sau yếu tố trung tâm sẽ mang lại kết quả hấp dẫn và độc đáo. Trong số vô số tính năng mà Photoshop tự hào, việc đạt được hiệu ứng này đơn giản một cách đáng ngạc nhiên, tùy thuộc vào mức độ quen thuộc của một người với quy trình này.

Nếu việc tìm hiểu nghệ thuật đặt văn bản phía sau một đối tượng hoặc một người trong Photoshop khiến bạn tò mò, chúng tôi sẽ phác thảo các bước để làm theo bên dưới. Cần lưu ý rằng bạn nên có hiểu biết cơ bản về Photoshop vì chúng ta sẽ thao tác các lớp—một cơ chế cho phép thao tác liền mạch với hình ảnh một cách hợp lý và hiệu quả.

chỉnh sửa ảnh

Tạo chiều sâu cho văn bản trong Photoshop

Kỹ thuật mà chúng ta sắp nghiên cứu rất linh hoạt—nó áp dụng cho cả cá nhân và đối tượng, đưa ra cùng một quy trình để đạt được hiệu quả mong muốn. Để bắt đầu, hãy mở hình ảnh có chủ đề hoặc đối tượng mà bạn muốn đặt văn bản ở phía sau, khác biệt với nền.

Điều hướng đến menu Lựa chọn và chọn “Chủ đề”. Sau khi phân tích nhanh hình ảnh, Photoshop sẽ tự động cô lập thành phần chính mà không cần can thiệp thủ công. Sau khi đối tượng được đánh dấu, hãy sử dụng phím tắt Control + X để cắt nó ra, sau đó sử dụng Control + V để dán nó dưới dạng một lớp mới—giống như làm việc với văn bản thông thường.

Thêm văn bản phía sau đối tượng

Khi kiểm tra phần Lớp, bạn sẽ nhận thấy sự phân chia: một lớp chứa nền và một lớp khác chỉ hiển thị đối tượng, chủ thể hoặc động vật. Bước tiếp theo đòi hỏi phải tạo văn bản bạn muốn kết hợp. Để thực hiện việc này, hãy bắt đầu một lớp mới bằng cách nhấn Control + Shift + N.

Thêm văn bản phía sau đối tượng

Bây giờ, với lớp Photoshop mới đã có, hãy sử dụng công cụ Văn bản để nhập văn bản bạn muốn. Hãy thoải mái điều chỉnh các khía cạnh khác nhau như màu sắc, nền, kích thước hoặc bất kỳ tùy chỉnh nào khác—ngay lập tức hoặc ở giai đoạn sau. Vì lớp này hoạt động độc lập nên mọi thay đổi chỉ tác động đến lớp này và không ảnh hưởng đến lớp còn lại.

Thêm văn bản phía sau đối tượng

Cuối cùng, chuyển lớp văn bản giữa lớp đối tượng được trích xuất và lớp chứa nền của hình ảnh, như được minh họa trong hình trên. Nếu bạn muốn sửa đổi văn bản, chỉ cần chọn lớp tương ứng của nó và tiến hành chỉnh sửa.