Chi phí thực sự để sạc iPhone là bao nhiêu?

Sạc một iPhone Chi phí tưởng chừng như không đáng kể nhưng thực tế nó ảnh hưởng đến hóa đơn tiền điện của bạn đến mức nào? Với việc các quán cà phê thỉnh thoảng ngần ngại cho phép khách hàng sạc thiết bị của họ, nên nghiên cứu chi phí thực sự để cung cấp năng lượng cho các mẫu iPhone mới nhất là điều đáng giá.

Ở đây, chúng tôi chia nhỏ mức sử dụng năng lượng và chi phí liên quan đến việc sạc iPhone, đặc biệt là dòng iPhone 15 mới hơn.

sạc iphone

Hiểu chi phí sạc iPhone

Dung lượng pin và mức tiêu thụ năng lượng

Hãy bắt đầu với thông số pin của các mẫu iPhone mới nhất:

 • iPhone 15: 3,349mAh, 12.981Wh
 • 15 iPhone Cộng: 4,383mAh, 16.950Wh
 • iPhone 15 Pro: 3,274mAh, 12.700Wh
 • iPhone 15 Pro Max: 4,422mAh, 17.109Wh

Những con số này hiển thị watt-giờ (Wh), là thước đo năng lượng điện tương đương với mức tiêu thụ điện năng một watt trong một giờ.

Tính toán chi phí

Để tính chi phí cho một lần sạc đầy, chúng tôi sử dụng giá điện trung bình. Giả sử chi phí điện là 0.15 € mỗi kilowatt giờ (kWh), chúng ta có thể chuyển đổi watt-giờ của iPhone thành kilowatt giờ (vì 1 kWh = 1,000 Wh) và tính chi phí:

 • iPhone 15: 12.981 Wh = 0.012981 kWh → Chi phí mỗi lần sạc = 0.012981 kWh * 0.15 € = 0.00194715 €
 • 15 iPhone Cộng: 16.950 Wh = 0.016950 kWh → Chi phí mỗi lần sạc = 0.016950 kWh * 0.15 € = 0.0025425 €
 • iPhone 15 Pro: 12.700 Wh = 0.0127 kWh → Chi phí mỗi lần sạc = 0.0127 kWh * 0.15 € = 0.001905 €
 • iPhone 15 Pro Max: 17.109 Wh = 0.017109 kWh → Chi phí mỗi lần sạc = 0.017109 kWh * 0.15 € = 0.00256635 €

Phân tích chi phí hàng năm

Tính toán thêm, sạc iPhone mỗi ngày trong một năm sẽ là:

 • iPhone 15: €0.00194715 * 365 = €0.71
 • 15 iPhone Cộng: €0.0025425 * 365 = €0.93
 • iPhone 15 Pro: €0.001905 * 365 = €0.70
 • iPhone 15 Pro Max: €0.00256635 * 365 = €0.94

Cân nhắc chi phí

Những tính toán này cho thấy chi phí sạc iPhone, ngay cả những mẫu mới nhất có pin lớn hơn, cực kỳ thấp — chưa đến một euro mỗi năm nếu được sạc hàng ngày. Điều này chứng tỏ chi phí năng lượng để sạc iPhone gần như không đáng kể trong bối cảnh hóa đơn tiền điện ở mức trung bình.

Kết luận

Chuyện hoang đường rằng việc sạc iPhone của bạn ở quán cà phê hoặc bất kỳ nơi công cộng nào có thể tốn kém chỉ là chuyện hoang đường. Chi phí thực tế thấp đến mức nó gần như không đáng chú ý trên radar tài chính. Lần tới khi bạn cần tính phí và có ai đó do dự, bạn có thể trấn an họ bằng những con số này. Sạc iPhone không chỉ tiện lợi mà còn không đáng kể về mặt kinh tế.