Làm thế nào chúng ta có thể tìm kiếm nhanh hơn với Safari

tìm kiếm safari

Để nâng cao trải nghiệm duyệt web của bạn bằng trình duyệt Safari và tiết kiệm thời gian, có sẵn một số tùy chọn để tối ưu hóa tốc độ tìm kiếm. Bằng cách điều chỉnh một số tham số đơn giản, bạn không chỉ có thể hợp lý hóa quy trình làm việc của mình mà còn cho phép trình duyệt học hỏi từ thói quen duyệt web của bạn theo thời gian.

iPhone sẽ học hỏi từ chúng ta

Để bắt đầu tăng tốc quá trình tìm kiếm nội dung, chúng ta cần điều hướng đến “Cài đặt” rồi chọn “Safari”. Trong cài đặt Safari, chúng ta sẽ thấy các danh mục khác nhau, nhưng chúng ta cần tập trung vào phần “Tìm kiếm”. Bằng cách điều chỉnh các tham số này, chúng tôi có thể tối ưu hóa tốc độ tìm kiếm trong Safari và cuối cùng là tiết kiệm thời gian.

tìm kiếm nhanh safari iphone

Để tối ưu hóa tốc độ tìm kiếm trong Safari và tiết kiệm thời gian, có một số tùy chọn. Đầu tiên, chúng tôi có thể kích hoạt tùy chọn Đề xuất của Công cụ Tìm kiếm, hiển thị danh sách các đề xuất khi chúng tôi nhập vào thanh tìm kiếm, cho phép chúng tôi truy cập kết quả ngay lập tức mà không cần phải nhập toàn văn. Tính năng này thích ứng với thói quen tìm kiếm của chúng tôi và thay đổi các đề xuất cho phù hợp.

Tùy chọn thứ hai là Tìm kiếm trên web nhanh, tính năng này học hỏi từ thói quen duyệt web của chúng tôi và cho phép chúng tôi tìm kiếm trong hộp tìm kiếm của trang web và tải kết quả trực tiếp trong trang web. Ví dụ, nếu chúng ta đang ở trên Apple trang web và muốn tìm kiếm Apple Care+, chúng ta chỉ cần gõ “apple apple care+” vào thanh tìm kiếm Safari để chuyển thẳng đến phần Apple Care+ trên trang web.

Tùy chọn thứ ba là Tải trước kết quả tốt nhất, tải trước miền hoàn chỉnh khi chúng tôi nhập địa chỉ web vào thanh tìm kiếm Safari mà không cần nhập tên miền. Tính năng này giúp tiết kiệm thời gian bằng cách hướng chúng tôi thẳng đến trang web mà không cần nhập tên miền đầy đủ hoặc đợi kết quả xuất hiện trên Google. Chức năng này được thực hiện tự động và không yêu cầu chúng tôi lưu dữ liệu duyệt web hoặc lịch sử.

tải trước kết quả safari iphone