Adobe so với Canva: Công cụ nâng cao hình ảnh dựa trên AI nào phù hợp với bạn?

Trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ cách mạng hóa việc tạo văn bản và trả lời câu hỏi mà còn cho phép chúng ta tạo và nâng cao hình ảnh, lấp đầy những lĩnh vực chưa tồn tại trước đây. Hai nền tảng đáng chú ý, Adobe với Photoshop và Canva, cung cấp khả năng nâng cao hình ảnh do AI điều khiển hàng đầu, nhưng cái nào là lựa chọn ưu việt? Hãy so sánh chúng dựa trên các tiêu chí khác nhau.

canva photoshop AI

1. Độ chính xác của kết quả:

  • Adobe (Fifly AI): AI hình ảnh tổng hợp của Adobe, Firefly, mang lại kết quả ngoạn mục với sự đơn giản đáng chú ý. Người dùng có thể tạo hình ảnh bằng cách cung cấp mô tả ngắn gọn về nội dung họ muốn đưa vào hình ảnh hoặc sử dụng AI để tự động tạo nội dung trong khu vực đã chọn mà không cần nhập văn bản mô tả.
  • Canva: Chức năng phóng to hình ảnh bằng AI của Canva là một tính năng bổ sung gần đây, cung cấp các bước hướng dẫn để hỗ trợ người dùng. Tuy nhiên, nó hạn chế hơn so với giải pháp của Adobe, được thiết kế chủ yếu để phóng to nền ảnh mịn hoặc thiếu chi tiết phức tạp.

2. Trường hợp sử dụng:

  • Adobe (Photoshop AI): Lý tưởng cho các tình huống mà bạn cần phóng to đáng kể hình ảnh chính để thêm nhiều ngữ cảnh hơn hoặc thực hiện các cải tiến sáng tạo. Đó là một công cụ linh hoạt cho các tác vụ xử lý hình ảnh khác nhau.
  • Canva: Thích hợp để phóng to hình ảnh một chút trong tài liệu mà không ảnh hưởng đến kích thước tổng thể của chúng. Tuyệt vời để đảm bảo hình ảnh phù hợp hoàn hảo với thiết kế của bạn, đặc biệt khi hình ảnh gốc có thể quá nhỏ.

3. Giá:

  • Phần mềm Adobe Creative Cloud: Để truy cập AI tổng hợp của Photoshop, cần phải đăng ký Adobe Creative Cloud với giá 26.43 € mỗi tháng. Đăng ký này cung cấp quyền truy cập vào nhiều công cụ Adobe khác nhau, bao gồm Adobe Firefly AI.
  • Vải chuyên nghiệp: Chức năng AI của Canva có sẵn thông qua đăng ký Canva Pro, có giá €11.99 mỗi tháng. Đăng ký này cấp quyền truy cập không giới hạn vào thư viện mẫu, video, hình ảnh và đối tượng rộng lớn của Canva.

Cái nào là tốt nhất cho bạn?

  • Adobe Photoshop AI: Nếu bạn làm việc chủ yếu với ảnh và yêu cầu khả năng phóng to hình ảnh linh hoạt mà không có giới hạn thì giải pháp của Adobe là lựa chọn phù hợp. Nó hoàn hảo cho các tác vụ xử lý hình ảnh khác nhau và cải tiến sáng tạo.
  • Canva AI: Nếu bạn tập trung vào việc tạo tài liệu có hình ảnh tích hợp liền mạch với thiết kế của mình và bạn không yêu cầu phóng to hình ảnh quá mức thì AI của Canva là quá đủ. Thật tuyệt vời khi đảm bảo hình ảnh phù hợp hoàn hảo với thiết kế của bạn, đặc biệt là khi xử lý tài liệu.

Tóm lại, việc lựa chọn giữa các công cụ nâng cao hình ảnh dựa trên AI của Adobe và Canva không phải là việc cái này tốt hơn cái kia mà là việc chọn công cụ phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn. Cả hai nền tảng đều đáp ứng các trường hợp sử dụng khác nhau, cung cấp các khả năng AI có giá trị.