học một ngôn ngữ

Cách tìm động lực học ngoại ngữ

Tháng Tám 30, 2023 Matt Mill 0

Vô số điều bí ẩn bao trùm bộ não. Đóng vai trò là trung tâm chỉ huy cho tất cả các chức năng quan trọng và thường liên quan đến nguồn gốc của sự gián đoạn nhận thức, não [...]

trạm điện up

Sự khác biệt giữa UPS và trạm điện di động

Tháng Tám 28, 2023 Matt Mill 0

Trong tình huống xảy ra sự cố mất điện, việc có các giải pháp thay thế đáng tin cậy để đảm bảo có điện liên tục là điều cần thiết. Hãy xem xét các tình huống trong đó các thiết bị như máy tính và bộ định tuyến bất ngờ [...]