Bu engelleri kaldırdıktan sonra Wi-Fi yönlendiricim daha iyi çalışıyor

İyi bir internet bağlantısı için yönlendiricinin doğru yerleştirilmesi çok önemlidir. Ancak, kasıtsız hatalar genellikle bağlantı sorunlarına yol açabilir. Bu yazıda, kapsama alanını sınırlayabilecek ve evinizde zayıf veya hiç sinyal olmamasına neden olabilecek engelleri ortadan kaldırarak Wi-Fi kalitesini artırmaya yardımcı olabilecek bazı önlemleri tartışacağız.

Yönlendiriciyi iyi konumlandırmak önemlidir

wifi yönlendirici sorunları

Yönlendiricinin yerleşimi, iyi bir kablosuz bağlantı için çok önemlidir, çünkü onu çevreleyen herhangi bir şey sinyal kalitesini olumsuz etkileyebilir. Yakındaki cihazlar, duvarlar, metal plakalar vb. gibi engeller kapsama alanını sınırlayabilir ve zayıf sinyallere neden olabilir. Bu nedenle, yönlendiricinin diğer cihazlara güçlü ve kesintisiz bir kablosuz sinyal yaymasını sağlayacak uygun bir konuma yerleştirilmesi önemlidir.

Yakındaki elektronik cihazlar

Yönlendiricinin yakınında elektronik cihazların bulunması, bağlantı hatasına katkıda bulunan bir faktör olabilir. Bunun nedeni, televizyonlar veya Bluetooth özellikli cihazlar gibi bazı cihazların yönlendirici tarafından kullanılan 2.4 GHz bandına benzer frekanslarda çalışarak parazite yol açmasıdır. Mikrodalganın bile etkisi olabilir.

Bunu önlemek için, özellikle sıcak yaz aylarında paraziti ve potansiyel aşırı ısınma sorunlarını önlemek için yönlendiriciyi diğer cihazlardan makul bir mesafede tutmanız önerilir.

Duvarlar ve metal plakalar

Yönlendiriciyi, sinyali engelleyebilecek ve bağlı cihazlara ulaşmasını engelleyebilecek duvarların ve engellerin yakınına yerleştirmekten kaçınmak önemlidir. Kalın duvarlar özellikle büyük bağlantı sorunlarına neden olabilir, bu nedenle yönlendiriciyi duvarın yakınında bir köşeye yerleştirmeniz önerilmez.

Ek olarak, metalik nesneler de yönlendiricinin performansını olumsuz etkileyebilir ve kablosuz sinyalini zayıflatabilir. Bu nedenle, yönlendiriciyi metal mobilyalardan, plakalardan veya sinyali engelleyebilecek herhangi bir şeyden uzak tutmanız önerilir.

Smart TV'de Wi-Fi ile ilgili sorunlar

Başka şeylerle kaplı

yönlendiricinin üzerine veya çevresine nesnelerin bağlanması, kablosuz sinyali dağıtma yeteneğini önemli ölçüde etkileyebilir. Bu, üzerine kitapların veya etrafına kutuların yerleştirilmesini içerir. Sinyali engelleyen herhangi bir nesne kapsama alanını sınırlayabilir ve hızı azaltabilir.

Bu sorunu önlemek için, yönlendiricinin etrafındaki alanı olabildiğince temiz tutmanız önerilir. Cihaz, soğutma için yeterli alana sahip ve sinyalin dağıtımını engelleyebilecek herhangi bir engel bulunmayan, iyi havalandırılan bir alana yerleştirilmelidir. Yakındaki duvarları veya nesneleri tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmasa da, yönlendiricinin çevresinde engelsiz bir alan sağlamak, optimum ağ performansının sağlanmasına yardımcı olabilir.

Çok izole konum

Mesafe, kablosuz sinyalin gücünde önemli bir rol oynar. Yönlendiriciyi bağlantının gerekli olduğu yerden uzağa yerleştirmek sinyali zayıflatarak bağlantıyı zorlaştırır. Örneğin, yönlendiriciyi evin bir köşesine yerleştirmek ve diğer ucundan bağlanmak zorunda kalmak bu soruna yol açar.

Optimum çözüm, yönlendiriciyi evin merkezi bir konumuna yerleştirmektir, böylece daha iyi bir sinyal yayabilir ve kesintisiz bağlantı sağlayabilir. Ancak, gerekirse, bağlantının gerekli olduğu yere daha yakın bir yere taşınabilir.

Sonuç olarak, herhangi bir engel olmadan istikrarlı bir İnternet bağlantısı sağlamak için bu faktörleri göz önünde bulundurmak çok önemlidir. Ek olarak, kablosuz ağı geliştirmek için kaliteli tekrarlayıcılar kullanmayı düşünebilirsiniz.