WiFi-lösenord fungerar inte för dig: Skälen

Det finns ingen bättre barriär för att skydda ett Wi-Fi-nätverk än att använda ett bra lösenord. Detta är vad som kommer att hindra någon från att ansluta. Men ibland kan problem uppstå. Det kan vara så att du vid något tillfälle går in i Wi-Fi-lösenord och du ser att det inte fungerar för dig. Varför händer det här? Det finns flera huvudorsaker till varför det här felet kan uppstå och det är vanligtvis mycket lätt att fixa.

Varför fungerar inte Wi-Fi-lösenordet?

WiFi-lösenord fungerar inte för dig

Vad som i princip händer är att du sätter in Wi-Fi-åtkomstnyckeln, du ansluter och du ser det det fungerar inte. Ett meddelande visas som indikerar att du skriver in lösenordet felaktigt och att uppgifterna inte stämmer överens. Du är säker på att detta är nyckeln, du försöker igen och du hittar dig själv med samma problem igen.

Du ansluter till ett annat band

Den vanligaste orsaken är att du ansluter till ett annat band. Det är möjligt att en router har två lösenord för Wi-Fi , eftersom den kan ha en för 2.4 GHz-bandet och en annan för 5 GHz-bandet. I många fall är det samma lösenord, men inte alltid och det är också möjligt att ändra det i varje enskilt fall.

Så kanske du anger lösenordet för 2.4 GHz-bandet, vilket fungerar bra, men du ansluter till 5 GHz-bandet och det gör att fel lösenord visas. Du bör gå in i routern och se om det finns två olika nycklar och i så fall använda motsvarande.

Det finns inkräktare på nätverket

En annan anledning till att du lägger in Wi-Fi-lösenorden och det inte fungerar är att du har inkräktare på nätverket. Någon kan ha gått sönder i din router och ändrade den utan att du visste det. Du har kunnat sätta vilken annan nyckel som helst och på så sätt säkerställa att du har full kontroll över uppkopplingen och undvikit andra uppkopplade enheter.

Du bör se till att det inte finns några inkräktare och om det finns, vidta åtgärder så snart som möjligt. Det skulle vara viktigt att ändra lösenordet för det trådlösa nätverket igen och den här gången använda ett starkare. För detta kan du behöva återställa routern till standardvärdena för att kunna ändra allt det.

Problem med Wi-Fi för dekorationen

Har du ett liknande nätverk i närheten?

Ansluter du till rätt nätverk ? Kanske är problemet att du helt enkelt blir förvirrad när du ansluter till Wi-Fi-nätverket. Du kan ha ett generiskt namn, det som kommer som standard i routern, och du har en granne som har ett nätverk som liknar ditt och därför ett liknande namn.

Det du bör göra är att kontrollera vad det trådlösa nätverket heter som motsvarar din router. Det kommer vanligtvis på en etikett fäst på enhetens undersida. Se till att du ansluter till rätt nätverk och sätt in lösenordet igen för att se om det fungerar för dig.

Du har sparat ett felaktigt lösenord

En annan orsak är det du har sparat ett lösenord felaktigt . Du kanske har försökt starta det trådlösa nätverket och gett det spara-nyckeln, men det var det verkligen inte. Därifrån kommer den automatiskt att försöka ansluta till det nätverket, men lösenordet matchar inte och det kommer inte att fungera.

I det här fallet, vad du måste göra är att glömma nätverket. När detta är gjort ger du den helt enkelt att ansluta igen och anger lösenordet igen. Se till att du ställer in det korrekt och se om detta fungerar och du ansluter till det Wi-Fi. Ett liknande problem är när Wi-Fi-nätverket inte ber om ett lösenord.

Kort sagt, dessa är huvudorsakerna till att du kanske ställer in Wi-Fi-lösenordet och inte ansluter till nätverket. Det är viktigt att du ser vad som kan vara orsaken och på så sätt vidtar åtgärder så snart som möjligt så att det fungerar problemfritt.