Varför webb 3.0 är säkrare och privatare

Integritet och cookies och säkerhet när du surfar på Internet är mycket viktiga faktorer. Men det finns många tillfällen då vi kan få problem. Det finns olika typer av attacker som påverkar oss och även webbplatser kan utformas för att stjäla information. I den här artikeln ska vi prata om hur 3.0 webben , som nästa generation av Internet kallas, kommer att klara det mer privat och säkert att gå in på en webbplats.

Varför webb 3.0 är säkrare och privatare

Web 3.0 kommer att förbättra integritet och säkerhet

Web 3.0 är vad som kallas utvecklingen av en Internet med större interaktion mellan användare . Målet är att kunna skapa mer tillgängligt innehåll, genom olika applikationer utanför webbläsaren. Men utöver de förbättringar det kan medföra uppstår frågan om integritet och säkerhet.

Men webb 3.0 bygger på teknologier som t.ex blockchain , något som kommer att göra det möjligt för Internet att decentraliseras och ge användarna större makt. På så sätt kommer en enkel användare att kunna skapa innehåll, verktyg och göra en mer decentraliserad användning av Internet, istället för att anförtro våra data till stora företag och vara mycket beroende av dem.

Varför gör det förbättra integriteten ? Den viktigaste punkten är att det kommer att eliminera centraliseringen av data hos tredje part. Användarna själva kommer att kunna skapa innehåll eller upprätta kommunikation utan att informationen först passerar genom en tredje part som kan kontrollera den. Blockkedjan spelar en grundläggande roll här.

Det kommer också att finnas större öppenhet . Användare kommer att kunna se blockchain-posterna och hur de applikationer som vi använder kommer att använda vår data. Allt blir mer tillgängligt. Detta är något som bryter mot vad vi kan få tag på idag, eftersom vi inte riktigt vet hur de webbplatser eller plattformar som vi använder kommer att samla in, lagra och använda den informationen.

Tänk på att webb 3.0 kommer distribuera data på ett decentraliserat sätt . Detta kommer att minska risken för att en misskötsel av ett företag där vi har vår data kan leda till läckor och problem med integritet.

Usar varios navegadores mejora la seguridad

Säkerhet, en annan förbättrad faktor

Men utöver integritet måste också nämnas hur webb 3.0 kommer att gå förbättra säkerheten . Det kan göra det mycket svårare för hackare att bryta sig in i ett nätverk för att stjäla data eller utföra cyberattacker mot användare.

Det faktum att det minskar risken för datum intrång innebär också att hackare har färre alternativ att använda den för att smyga skadlig programvara, utföra nätfiskeattacker och andra metoder för att stjäla lösenord eller infektera offrens datorer.

Kommer webb 3.0 verkligen att ge en förbättring av integritet och säkerhet? Svaret kommer med tiden. För nu, vad användare kan göra är att bevara integritet och säkerhet när de surfar, ha bra säkerhetsprogram och hålla allt uppdaterat för att förhindra att virus och andra hot kommer in.