Varför WiFi-routern hemma tappar signalen och vilka lösningar som ska användas

Det är viktigt att ha en bra trådlös uppkoppling för att kunna koppla upp enheterna utan problem. Vi använder Wi-Fi mer och mer för att ansluta datorer, mobiltelefoner och vilken annan enhet som helst av det som kallas sakernas internet. Vi har dock inte alltid bra täckning och hastigheten kan vara begränsad. I den här artikeln pratar vi om varför Wi-Fi tappar signalen och vi kommer att ge några tips för att rätta till det.

Orsaker till att Wi-Fi blir dåligt

Varför WiFi-routern hemma tappar signalen

Om du ser att ditt Wi-Fi tappar signal, att det inte fungerar så bra som du skulle vilja, beror det troligen på en av orsakerna som vi kommer att se. Det finns olika alternativ som vi kommer att kunna ta hänsyn till för att lösa det. Vanligtvis kan vi bara genom att utföra några enkla steg uppnå större stabilitet i det trådlösa nätverket.

Distans

Den första anledningen till att Wi-Fi tappar signalen beror på avståndet. Den här tekniken är begränsad i denna mening och så fort vi flyttar bort från routern eller åtkomstpunkten börjar vi tappar täckningen . Det är inte samma sak att vara ansluten en meter från routern än att göra det från ett annat rum som ligger 20 meter bort.

Vad kan vi göra för att rädda detta problem? Något mycket användbart är att använda enheter som förbättrar Wi-Fi-signalen eller tillåter anslutningen ska tas vidare . Vi kan till exempel installera Wi-Fi-repeaters. Dessa enheter fungerar som en brygga mellan routern och utrustningen som vi ansluter och förstärker därmed signalen.

Men det finns andra alternativ, som Wi-Fi Mesh-system eller PLC:er. De senare är dessutom intressanta för långa avstånd vid användning av elektriska ledningar. Ett sätt att kunna ta uppkopplingen till en plats som ligger långt från routern och att signalförlusten är minimal.

hinder

En annan anledning till att Wi-Fi-nätverket inte kommer fram bra är på grund av de hinder som kan finnas. Till exempel en vägg, en vägg, en möbel... Allt detta kommer att påverka och kan blockera signalen . Det finns saker som påverkar mycket mer, som en järnplatta. Det är i dessa fall vi måste vara mer försiktiga.

Helst, för att undvika problem av denna typ, eller åtminstone minska dem, är att hålla routern eller åtkomstpunkten isolerad från allt som kan blockera signalen. Ju friare du är, desto bättre. På så sätt kommer du att kunna avge en signal vid en större räckvidd och inte har hastighets- eller stabilitetsproblem.

Återigen, för att förbättra anslutningen, är något vi kan göra att ha enheter som repeaters, Mesh-system eller PLC. På så sätt kommer vi att kunna ta signalen vidare, trots de hinder som kan finnas.

störningar

Wi-Fi kan också påverkas av att ha andra enheter eller apparater i närheten. Till exempel, något som kan skada signalen mycket är att det finns en mikrovåg nära routern. Speciellt 2.4 GHz-bandet kan vara kraftigt begränsat. Dessa störningar kommer att påverka hastigheten och stabiliteten på Internet.

Lösningen är enkel: flytta routern bort från alla enheter som kan skapa störningar. Detta inkluderar apparater, men också alla enheter som fungerar över Wi-Fi. Allt detta kan påverka kvaliteten på signalen och orsaka kontinuerliga bortfall.

Fel bandanvändning

Använder du det mest optimala Wi-Fi-bandet? Det finns två alternativ: den 2.4 GHz -bandet och 5 GHz -bandet . Var och en av dem är bättre beroende på omständigheterna. Till exempel är den första idealisk när vi ansluter långt från routern, även om den inte erbjuder lika hög hastighet. Å andra sidan är tvåan snabbare, men känsligare för avstånd och eventuella hinder.

Det är viktigt att alltid välja vilket band vi ska använda för att optimera anslutningen. Wi-Fi kan tappa en signal eftersom vi använder det som inte är bekvämt för oss och som hindrar dess funktion.

Kort sagt, dessa är huvudorsakerna till att Wi-Fi kan gå fel. Det är viktigt att känna till orsakerna för att senare försöka hitta en lösning som hjälper oss att ha bästa möjliga uppkoppling och alltid hålla en bra hastighet.