Varför uttömning av IPv4 -adresser är en stor utmaning

Med tiden, med ökningen av internetanslutningar, det faktum att vi har fler och fler anslutna enheter, fler operatörer tillgängliga, hittar vi också vissa problem. En av dem är uttömning av IPv4 -adresser . Det finns inte tillräckligt för att täcka efterfrågan de närmaste åren. Det innebär vissa svårigheter, som vi kommer att se.

IPv4 -adresser är slut och det är ett stort problem

Varför uttömning av IPv4 -adresser är en stor utmaning

Du har nu möjlighet IPv4 -protokollet är används för att ansluta nätverk på Internet. Det implementerades på 1980 -talet och är begränsat till ett antal unika adresser. Dessa adresser för 40 år sedan var mer än tillräckligt. I själva verket var den mängd som användes minimal. För 20 år sedan eller för 10 år sedan, mer av samma sak. Allt detta har dock förändrats under de senaste åren och allt färre adresser är tillgängliga. Detta gjorde det nödvändigt att börja implementera IPv6.

Men detta får viktiga konsekvenser för Internetoperatörerna själva. Det måste beaktas att det faktum att kunna erbjuda fiberoptik, till exempel, representerar en betydande ekonomisk investering. En del av budgeten måste gå till den fysiska distributionen av fibern. Men självklart måste du också ta hänsyn till utarmningen av IPv4-adresser och deras kostnad.

Migrerar från IPv4 till IPv6 har en kostnad för operatörerna. De måste tillhandahålla en IP -adress till varje kund och samtidigt kontrollera de kostnader som kommer att innebära. För 40 år sedan pratade vi om mer än fyra miljarder olika adresser. Mer än tillräckligt om vi tar hänsyn till den tidens befolkning och i synnerhet antalet anslutna enheter. Internetföretag har hittills inte haft några större svårigheter i detta avseende.

Med IPv6 kan vi säga att dessa IP -adresser är praktiskt taget obegränsade . Det skulle inte vara några problem att ansluta många enheter och ha gott om anslutningar för varje invånare på planeten. Men vi återvänder till huvudproblemet: kostnaden och svårigheten att migrera från IPv4 till IPv6.

Förutom kostnaden för att migrera måste du överväga kompatibilitet. Som anges av Betanews , är det nödvändigt att det finns kompatibilitet i alla kommunikationselement, till exempel enheter, nätverk och innehåll. Detta tvingar tjänsteleverantörer att behålla, åtminstone för tillfället, IPv4 -resurser för klienter.

IPv4

Skaffa ytterligare IPv4 -adresser, ett alternativ för operatörer

Detta som vi nämnde styrkor i många fall operatörerna till skaffa ytterligare IPv4 -adresser för att klara efterfrågan. Tömningen av adresser innebär att de som är tillgängliga har en högre kostnad. Detta kommer att anta en extra kostnad för telefonbolagen.

Operatörerna försöker därför skaffa nya IPv4 -adresser från tredje part, samtidigt som de planerar att påskynda processen för konvertering till IPv6, vilket också innebär en betydande kostnad.

Om vi ​​tänker på landsbygden , många regionala operatörer står inför problemet med brist på IPv4 -adresser och behovet av att skaffa dem från tredje part. Att tekniken når fler och fler områden gör att det också blir fler och fler kunder. Ju mer abonnentkvoten växer, desto mer accelererar problemet och brådskan hos adresserna.

Kort sagt, utarmningen av IPv4 -adresser innebär stora svårigheter för operatörerna. Övergången till IPv6 är inte heller lätt och utgör en betydande kostnad för telefonbolag.