Vad du bör veta innan du använder en WiFi-repeater

I den här artikeln kommer vi att diskutera faktorerna att tänka på när du köper en Wi-Fi-repeater. Även om installation av en repeater hemma för att förbättra Wi-Fi-nätverket är ett populärt alternativ som vanligtvis är billigt och enkelt, kommer inte alla repeatrar direkt att förbättra täckningen eller hastigheten. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på det finstilta när du köper en Wi-Fi-repeater.

Finstilt på trådlösa repeatrar

tips för wifi-repeater

Att köpa en repeater är en vanlig lösning för dem som upplever svaga Wi-Fi-signaler i vissa delar av sitt hem. Men vissa individer upptäcker att även efter att ha köpt en repeater förbättras inte deras signalstyrka och hastighet, vilket resulterar i frekventa störningar och svårigheter att ansluta flera enheter. Detta kan inträffa när du köper en repeterare av låg kvalitet och underlåter att noggrant undersöka enhetens specifikationer och kapacitet.

Du kommer inte ha den avtalade hastigheten

Det är viktigt att komma ihåg att användning av en repeater inte ger dig maximal hastighet. Om du upplever långsamma Wi-Fi-anslutningar och inte får den avtalade hastigheten för din internettjänst, kanske en repeater inte är lösningen. Även om det kan hjälpa till att utöka täckningen och förbättra hastigheten jämfört med att ansluta till routern från en avlägsen plats, garanterar det inte att du kommer att få den maximala hastigheten du har avtalat om.

Om ditt huvudmål är att uppnå maximal hastighet och dra full nytta av din internettjänst, rekommenderas det att överväga andra alternativ som att installera en åtkomstpunkt i det specifika område där du behöver den, använda mer stabila PLC-enheter eller ställa in en Wi-Fi Mesh-system som bättre kan ansluta olika delar av ditt hem.

Gör inga mirakel med Wi-Fi-avstånd

Det är viktigt att förstå att en Wi-Fi-repeater har begränsningar när det gäller att ansluta på långt håll. Även om det kan förstärka signalen och förbättra täckningen i ett visst område av huset, kommer det inte att kunna ansluta från platser som är för långt från routern.

Kom ihåg att repeatern behöver ta emot en signal från routern innan den kan distribuera den till andra enheter. Om det är för långt bort kommer signalen som den tar emot vara svag och du kommer sannolikt att ha problem med att ansluta andra enheter. Så om du behöver ansluta på långt håll kanske en repeater inte är den bästa lösningen.

Ta en ordentlig titt på antalet enheter den stöder

Det är viktigt att ta hänsyn till antalet enheter som en repeater kan stödja när du köper en, eftersom det kan leda till en obehaglig överraskning om den inte tas med i beräkningen. Om du behöver ansluta flera enheter till internet, såsom en tv, mobiltelefon, dator, etc., och repeatern du använder inte stöder flera anslutna enheter, kommer du att få problem.

Det finns repeatermodeller som presterar dåligt så fort vi ansluter fler än två eller tre enheter, vilket resulterar i sänkt hastighet, instabilitet och andra problem. Som ett resultat är det viktigt att noggrant undersöka antalet enheter som en repeater kan stödja.

Akta dig för Ethernet-portar

Att ha Ethernet-portar på en Wi-Fi-repeater kan vara användbart om du vill ansluta trådbundna enheter för större stabilitet, som att ansluta en TV via kabel istället för Wi-Fi. Alla Ethernet-portar är dock inte lika, så det är viktigt att se till att porten är Gigabit Ethernet. Om det inte är det kommer hastigheten att begränsas till Fast Ethernet, som inte kommer att överstiga 100 Mbps. Med Gigabit Ethernet kan du potentiellt ha upp till 1 Gbps, även om denna hastighet sällan nås i praktiken.

Sammanfattningsvis är det viktigt att noga överväga specifikationerna och funktionerna hos en Wi-Fi-repeater innan du köper en. Även om en repeater kan hjälpa till att förbättra ditt trådlösa nätverk hemma, är det viktigt att se till att det är av god kvalitet, stöder flera anslutna enheter och har Gigabit Ethernet-portar om du planerar att använda trådbundna anslutningar.