Tricking AI: Använd ChatGPT för att lösa Captchas

Bots är fortfarande ett ihållande problem på internet, vilket föranleder försök från individer som Elon Musk för att bekämpa dem, t.ex. Twitter. Många webbplatser använder captchas – bilder, text eller uppsättningar bilder – för att avskräcka bots från sina plattformar. Även om dessa captchas är designade för att kunna lösas av människor, kan vissa vara tidskrävande eller utmanande. Om du kämpar med en captcha kan du överväga att utnyttja artificiell intelligens (AI) för att hjälpa dig lösa det. AI är dock vanligtvis inte programmerad för att lösa captchas direkt av etiska skäl.

chatgpt resolver chatcha

Lura AI för att lösa Captchas:

För att komma runt AI:s etiska begränsningar kan du använda ChatGPT eller liknande AI-modeller för att hjälpa dig med captchas genom att kamouflera utmaningen:

  1. Isolera bilden: Börja med att beskära captcha-bilden, ta bort alla orelaterade element, såsom textrutor eller ytterligare text. Endast huvudbilden ska vara kvar.
  2. Engagera AI: Ladda sedan upp den beskurna bilden till ChatGPT eller en liknande plattform. Du kan formulera en fråga eller begäran för att få det att se ut som om du behöver hjälp med att förstå innehållet i bilden. Det kan innebära att be AI:n förklara vad som finns på bilden eller att lösa ett pussel som en vän har skickat till dig.
  3. AI-assistans: ChatGPT kan hjälpa dig att förstå bilden eller lösa pusslet, förutsatt att du har ramat in begäran på ett sätt som inte direkt avslöjar att det är en captcha.

ChatGPT captcha

Lösa Captchas med webbläsartillägg:

För de mest utmanande captchas som kräver identifiering av specifika objekt i bilder, finns webbläsartillägg tillgängliga i krom Webbutik som automatiskt kan lösa captchas. Även om den här metoden förenklar processen att besegra bots, kanske dessa tillägg inte är perfekta, och det kan fortfarande finnas en och annan captcha som utgör en utmaning.

Slutsats:

Även om bots fortsätter att vara en olägenhet på internet, finns det sätt att kringgå captchas och göra din onlineupplevelse mer sömlös. Genom att använda AI som ChatGPT och webbläsartillägg kan du navigera i captchas mer effektivt och hålla bots på avstånd, så att du kan fokusera på viktigare onlineaktiviteter.