Windows sökrutan: funktioner du kanske inte känner till

Windows 11 sökruta

Utan tvekan en av de mest underutnyttjade funktionerna i båda Windows 10 och Windows 11 är den anspråkslösa sökrutan placerad precis till höger om Windows Start-menyn. Förvånansvärt nog inaktiverar många användare, när de installerar Windows, omedelbart den här sökrutan för att återfå utrymme i aktivitetsfältet. Detta kan dock betraktas som ett av de minst kloka valen för Windows-entusiaster.

Utöver sin uppenbara roll som en ren fil- och applikationssökmotor, döljer Windows-sökrutan ytterligare funktioner som kan effektivisera uppgifter, göra webbläsaroberoende funktioner och eliminera behovet av specifika applikationer.

En särskilt värdefull funktion som avsevärt kan påskynda driften är dess inbyggda kalkylatorfunktion. Denna innovation fungerar på ungefär samma sätt som den inbyggda Windows-kalkylatorn, Googles sökmotor eller till och med våra mobila enheter. För att utnyttja den här funktionen ger bara en inmatning av den matematiska operationen i sökrutan ett omedelbart resultat.

Den här funktionen visar också den inbyggda Windows-kalkylatorn i ett widgetformat, vilket möjliggör ytterligare beräkningar baserat på den ursprungliga utdata. Kalkylatorn rymmer grundläggande operationer som addition, subtraktion, multiplikation och division. För mer komplicerade beräkningar kan användare sömlöst tillgripa kalkylatorapplikationens vetenskapliga funktioner.

windows kalkylator

Men fördelarna sträcker sig bortom dessa grundläggande operationer. Att beräkna kvadratroten ur ett tal är lika enkelt som att skriva in frågan i sökrutan för att få ett omedelbart svar. Liknande bekvämlighet erbjuds för andra intrikata operationer som inte direkt stöds av kalkylatorwidgeten, även om det i dessa fall är tillrådligt att få tillgång till de vetenskapliga kalkylatoralternativen i kalkylatorapplikationen för mer omfattande funktioner.

Låsa upp dolda förmågor i sökrutan

Som tidigare diskuterats tjänar sökrutan i Windows ett mycket större syfte än att bara bläddra i filer och applikationer. Utöver sin matematiska skicklighet kan detta mångsidiga verktyg också fungera som en skicklig språköversättare, som sömlöst återger textfragment till olika språk.

Översätt med Windows

För att utnyttja sökrutan som översättare är processen lika enkel som att fråga Google. Skriv bara in termen eller texten som kräver översättning, följt av målspråket. Till exempel, om du vill avslöja den franska motsvarigheten till "god morgon", kommer inmatning av "översätt god morgon till franska" omedelbart att ge det önskade resultatet.

Denna funktion är inte begränsad till enstaka ord; det kan sträcka sig till längre texter, om än inte det optimala valet för omfattande översättningar. Oavsett vilket förblir detta verktyg ett effektivt sätt att snabbt översätta enskilda ord eller korta fraser.