Gör detta med dina kaminer så sparar du mycket el i vinter

Att använda elektriska apparater korrekt på vintern är viktigt för att spara energi och inte betala mer på notan. Detta måste beaktas särskilt när det gäller enheter som används för att värma ett hem. Det är fallet med spisar. Av denna anledning kommer vi i den här artikeln att förklara vad du bör ta hänsyn till spara el när du använder spisar i ditt hem och därmed kunna betala mindre månad för månad.

Hur man spenderar mindre el när man använder spisar

spara mycket el i vinter

spisar kan förbruka en betydande del av elräkningen. Detta kan främst hända om vi använder dem fel, vi inte placerar dem korrekt eller om enheten vi använder inte alls är effektiv. Därför kan det vara praktiskt att ta hänsyn till några rekommendationer.

Använd rätt nivå

Normalt har kaminerna olika nivåer som vi kan sätta. Ju högre nivå vald , desto mer kommer den att värma men den kommer också att förbruka mer el. Om du sätter den maximala nivån kommer den att använda maximalt av den kraft som den kan använda. Därför skulle du förbruka mer el än om du använder en lägre nivå.

Välj väl vilken nivå du ska använda. Du kanske inte behöver slå på spisen för att värma upp ett rum eller hålla temperaturen. Detta gör att du kan spara mycket på elförbrukningen. Ju lägre nivå, desto fler besparingar kan du uppnå.

Schemalägg på eller av

Vissa kaminer har en timer. Detta gör att du kan programmera dem att stängas av efter ett tag. Det är användbart för att undvika att förbruka el hela natten till exempel. Men att programmera tändningen kan också vara intressant för att värma upp ett rum vid en viss tidpunkt.

Hur kan vi programmera en kamin som inte har denna integrerade funktion? Det är där smarta pluggar komma till spel. De är användbara för att programmera på eller av för enheter av denna typ. Även från din mobil, utan att vara hemma, kan du ge order om att tända eller släcka en spis.

Du kan se några smarta pluggar:

lägg inget framför

Detta fel är vanligt och sanningen är att det kommer att leda till att du gör det spillvärme . Det kommer att tvinga dig att behöva använda en högre nivå för att kunna värma upp ett rum. Detta händer till exempel om du lägger blöta kläder nära spisen för att torka. Även om du sätter kaminen nära en möbel, en vägg eller något som inte tillåter luften att cirkulera bra.

Därför är det idealiska sättet att undvika energislöseri att placera kaminen på en plats fri från hinder, varifrån den kan värma utan att slösa med resurser.

Ahorrar luz por la noche

Försök att förbättra isoleringen

Även om det inte är något som direkt påverkar själva kaminen, kan det göra att du sparar energi. Till exempel kanske du vill för att hålla rumstemperatur vid 20 grader. För att nå den temperaturen behöver du ha kaminen påslagen mer eller kortare tid, även beroende på isoleringen.

Om fönstren har bra värmeisolering gör det att värmen inte kommer ut lika lätt. Om du ansluter kaminen i några timmar kommer den att hålla temperaturen längre utan att behöva slå på den igen. Därför kommer du på så sätt också att spara på elräkningen.

Kort och gott kan du som du ser ta hänsyn till några tips för att spara på elräkningen när du använder kaminerna. Detta hjälper dig att spara pengar och samtidigt hålla en bra temperatur i ditt hem.