Så här omdirigerar du nätverkstrafik till en eller flera proxy med ProxyCap

Varje gång vi surfar på Internet lämnar vi ett digitalt spår. För att få integritet väljer du i många fall att använda en proxy eller en VPN. Det vi letar efter är att vår personliga eller företagsinformation inte är i fara. I det här fallet kommer vi att prata om en programvara för att arbeta med en proxy och som kan erbjuda oss flera möjligheter. I denna handledning kommer vi att se hur all internettrafik omdirigeras via en proxy med hjälp av ProxyCap.

Det första vi ska göra är att ta reda på vad ProxyCap kan erbjuda oss. Sedan får vi se hur det är installerat och vi tar de första stegen med programmet. Slutligen kommer vi att förklara de viktigaste alternativen som detta program kan erbjuda oss.

omdirigera nätverkstrafik till en eller flera proxy med ProxyCap

Vad är ProxyCap och vad är dess huvudsakliga funktioner

We kan definiera ProxyCap som ett program som gör att vi kan omdirigera vår dators nätverksanslutningar via proxyservrar. Tack vare denna programvara kommer vi att kunna välja vilka applikationer som ska ansluta till Internet via en proxy och i vilka situationer. Vi kan utföra dessa åtgärder genom ett lättanvänt gränssnitt och utan att behöva omkonfigurera någon av våra internetklienter. Dessutom har ProxyCap inbyggt stöd för SSH -protokollet, det betyder att det låter dig ange en SSH -server som en proxyserver.

Bland programmets huvudfunktioner hittar vi:

 • Stöd för SOCKS, Shadowsocks och HTTPS proxyservrar. Det tillåter tunnelfunktioner genom SOCKS4, SOCKS5, Shadowsocks och HTTPS proxyservrar.
 • Den har inbyggt stöd för SSH-tunnling.
 • Förutom stöd för ren HTTP-proxy kan den också fungera med TCP- och UDP-baserade nätverksprotokoll.
 • Stöder flexibla routingsregler som gör att vi kan definiera våra egna routingsregler.
 • Support för proxykedjor som gör att vi kan skapa en kedja av proxyservrar med upp till 16 proxyservrar. I denna aspekt stöder den blandning av proxies av olika typer.
 • Det fungerar med 32-bitars eller 64-bitars operativsystem.
 • Proxy-sida DNS-stöd, som stöder fjärrupplösning av DNS-namn (proxysida) med SSH och proxyservrar.
 • Den har IPv6-stöd och SSO enkel inloggning.
 • Den har en inbyggd proxykontroll, tack vare vilken den gör det möjligt att utföra en serie tester på en proxy- eller proxykedja. Där kan vi kontrollera om proxyn är tillgänglig och även utföra prestandatester.

När det gäller programmet har det en supportavdelning som kan hjälpa oss att ta de första stegen.

När det gäller ProxyCap bör det noteras att det inte är ett gratisprogram. Det kan dock prövas i sin 30-dagars testversion, som innehåller de flesta av dess funktioner. Om du vill köpa en fullständig version är priset cirka 32 euro.

Programinstallation och huvudmeny

För att genomföra denna handledning kommer vi att arbeta med testversionen av fönster 10 Pro 64-bitars. Det första vi måste göra är att gå till ladda ner avsnittet i programmet . Då visas en sådan här skärm med alternativen för att installera programmet:

Som kan ses stöder den tre operativsystem:

 • 32-bitars eller 64-bitars Windows.
 • Mac OS.
 • Windows Mobile.

Nästa sak vi måste göra är att ladda ner den version som motsvarar oss. I vårt fall har den valda versionen varit Windows 10 64-bitars. Därefter kör vi installationsprogrammet för ProxyCap -programmet, vi kommer att lägga de viktigaste skärmarna för dig.

Det första vi ska se är välkomstskärmen för programguiden.

Vi accepterar sedan licensavtalet.

Sedan kan vi ändra sökvägen där vi vill att programmet ska installeras. Om det inte finns någon speciell anledning är det bäst att lämna det som det kommer som standard. I det ögonblick som installationen är klar ser vi följande.

Sedan ber den oss att starta om och vi gör det så, eftersom annars ProxyCap inte fungerar bra förrän vi gör det. Första gången vi kör det får vi en konfigurationsskärm så här:

Innan vi börjar göra något, låt oss se alternativen som erbjuds av ProxyCap Windows -aktivitetsfältikonen. Detta är viktigt eftersom vi härifrån byter till de olika delarna av programmet.

Vi har dessa alternativ:

 1. Inaktivera ProxyCap : för att inaktivera programmet. Sedan klickar vi på samma plats men det sätter “Aktivera” för att aktivera det igen.
 2. konfiguration : den viktigaste skärmen och där vi kommer att göra alla våra konfigurationer.
 3. Status och loggar : här kommer vi att se status och loggar för programmet.
 4. Hjälp : en hjälp visas med en innehållsförteckning på engelska som kan hjälpa oss att utföra vissa specifika uppgifter.

När vi har sett hur man installerar det och huvudalternativen kommer vi att se hur man lägger till en ny proxyserver till det här programmet.

Hur man lägger till en proxy i ProxyCap

Nu är det dags att lägga till en proxy i programmet. Eftersom de flesta inte kommer att ha sina egna som de kan använda, kommer vi att använda en gratis. En av de mest populära och använda tjänsterna är Fri Proxy . Vad den gör är att erbjuda oss en lista över gratis proxyer med de egenskaper som vi begär. I den meningen kan du klassificera resultaten efter land, protokoll och anonymitet. Jag har valt en lista över spanska servrar:

Här, markerade med röda pilar, har vi de avsnitt som vi behöver för att lägga till proxyn i programmet. I ” konfiguration ”Avsnitt av ProxyCap I Proxy är den plats där vi måste lägga till den.

Således har vi i det övre högra hörnet en serie knappar som från vänster till höger tillåter oss:

 1. Lägg till en ny proxy.
 2. Ta bort en proxy (X -ikon).
 3. Visa proxyegenskaper.
 4. Testa proxyservern (blixtnedslag).
 5. Välj en standardproxy.

När vi ska skapa en ny proxy klickar vi på knappen till vänster och vi ser en skärm så här:

Sedan sätter vi ett namn Typ protokollet det använder (det finns flera), i Värdnamn dess IP och vi lägger till porten. Nedan kan du lägga till ett användarnamn och lösenord om det var privat.

När vi har lagt till proxyservern kan vi se i listan över proxyer att den har lagts till korrekt, och vi kan klicka på blixtikonen så att vi kan kontrollera om den är aktiv.

För att kontrollera om den är aktiv eller inte, klicka på 「私はあなたのために刑務所で終わるようにしたいのはなぜ...戦って停止しようとするためにここにいる? " 彼は言った。 -knappen och om det lyckas visar testet ett resultat så här:

Kedjor, regler och DNS -sektioner

Strax nedanför avsnittet Fullmakter du har Kedjor . I det här fallet skulle det tillåta oss att skapa en kedja av proxyservrar med upp till 16 proxyservrar. Här är ett exempel där vi skapar ett:

Det krävs åtminstone att vi lägger till 2 servrar, och det gör det också möjligt att göra kontroller genom att testa med hjälp av blixtikonen.

Nu går vi till regler och klicka på knappen markerad med en röd pil för att lägga till en ny regel för trafiktunneln. I Proxy i fältet anger vi den proxy som vi skapade tidigare.

Således kan vi skapa med ProxyCap anpassade regler för de proxyer du använder. Slutligen har vi DNS avsnitt:

Här stöder programmet fjärrupplösning av DNS -namn (proxysida) med proxy- och SSH -servrar.

Som du har sett har vi kunnat verifiera hur ProxyCap är ett användbart verktyg som gör att vi kan arbeta med flera proxyservrar samtidigt, hantera den trafik som vi vill passera genom en specifik proxy eller direkt gå till Internet med vår anslutning utan att använda dessa proxyservrar.