Skydda värdefulla minnen: Hur man säkerhetskopierar Google Foton på ett säkert sätt

I denna tid då vi förlitar oss på molnbaserade lagringsplattformar för våra digitala behov, har Google Foto blivit ett populärt val för att lagra våra älskade minnen. Men ibland kan oväntade problem uppstå, vilket gör det viktigt att skapa säkerhetskopior av dina värdefulla bilder. Med tusentals foton lagrade är det viktigt att skydda dem för att undvika framtida besvikelser.

Varför säkerhetskopiering av Google Foto är viktigt

säkerhetskopiera google foton

Att säkerhetskopiera din Google Foto-samling innebär att du skapar dubbletter av dina bilder, som kan lagras på andra molnplattformar eller externa enheter. Denna försiktighetsåtgärd säkerställer bevarandet av dina personliga foton som samlats under åren, särskilt med tanke på att Google från och med december planerar att ta bort konton som är inaktiva i över två år. Denna förestående förändring understryker vikten av att skapa säkerhetskopior.

Hur man säkerhetskopierar Google Foton

Metoden du väljer för att säkerhetskopiera Google Photos beror på antalet bilder du har lagrat. Nedan kommer vi att utforska olika tillvägagångssätt för att hjälpa dig i denna viktiga uppgift.

Säkerhetskopiera individuella bildgrupper:

 • Välj upp till 500 foton åt gången i din webbläsare eller Google Foto-appen.
 • Håll ned Skift-tangenten medan du gör ditt val.
 • Klicka på ikonen med tre vertikala prickar i det övre högra hörnet.
 • Välj alternativet "Ladda ner".
 • Google Photos genererar automatiskt en zip-fil som innehåller alla valda bilder.

Säkerhetskopiera ett helt album:

 • Om du har organiserat ditt Google Foto-konto i album kan du säkerhetskopiera enskilda album.
 • Klicka på de album du vill säkerhetskopiera och gå till alternativet "Ladda ner".
 • Det finns ingen gräns för antalet foton för albumsäkerhetskopiering, men nedladdningsstorleken får inte överstiga 2 gigabyte.

Använda Google Takeout för automatiska säkerhetskopieringar:

 • Google Takeout erbjuder en automatisk säkerhetskopieringslösning för olika Google-tjänster, inklusive Google Foto.
 • Besök Google Takeout-plattformen och välj Google Foton.
 • Säkerhetskopieringen initieras automatiskt och du kan välja att spara dina bilder och album lokalt, på en extern hårddisk eller på en annan fjärrlagringstjänst.

Genom att följa dessa metoder kan du vidta proaktiva åtgärder för att skydda dina värdefulla minnen lagrade i Google Foto. Lämna inte ödet för din visuella berättelse åt slumpen – skapa pålitliga säkerhetskopior för att säkerställa att de bevaras i många år framöver.