Vilka är faserna på ett grafikkort? Hur påverkar de GPU: n?

På senare tid har du hört eller läst att ett grafikkort har ett visst antal kraftfaser. Vad hänvisar detta uttryck till? Vad är de GPU Faserna ? Varför är det viktigt när du justerar klockhastigheten för dessa? Är det något exklusivt för grafikkort eller är det ett vanligt element med andra typer av elektroniska produkter? Vi kommer att förklara allt för dig.

VRM (Voltage Regulator Module) och dess förhållande till faserna i en GPU

Vad en spänningsregulatormodul gör är att ta spänningen från strömförsörjningen och omfördela den till rätt spänning för var och en av delarna som utgör moderkort eller kort. Det är inte en exklusiv bit datorprodukter, men vi kan hitta dem i annan utrustning med elektroniska komponenter inuti.

Faser på ett grafikkort

VRM är inte en enda hårdvara utan består normalt av tre olika element: MOSFETs tillsammans med deras integrerade krets, en serie kondensatorer och en serie choke-spolar.

VRM, faser

MOSFETs (Metal-Oxide Semiconductor Field-Effect Transistors) kommunicerar med CPU. Processorn skickar dem via en datakanal den spänning som krävs för att fungera korrekt hela tiden. Genom en serie logiska grindar och spänningsreducerings- och förstärkningskretsar justerar den spänningen som går från strömförsörjningen till GPU: n på ett dynamiskt sätt och anpassas i realtid till varje ögonblick. På detta sätt kan GPU: erna variera i klockhastighet beroende på arbetsbelastningen, vilket hjälper till att öka grafikkortets livslängd.

I processen att sänka spänningen från källan till processorn passeras den elektriska strömmen genom faserna vilket hjälper till att rengöra matningen vilket minskar risken för en vDroop (spänningsfall under det som anges i vCore-värdet).

Spänningsfallsproblem kan orsaka GPU-störningar som gör att grafikkortet slutar fungera.

VDroop VRM-faser

Att leda den elektriska strömmen som kommer från strömförsörjningen genom ett större antal faser minskar risken för spänningsfall och ökar stabiliteten, särskilt när processorn arbetar med mycket höga klockhastigheter inför överklockning.

Förhållandet mellan spänning och klockhastighet

VRM, fasas grafica GPU

Den allmänna och förenklade formeln för att mäta energiförbrukningen för ett chip är följande:

Energiförbrukning = c * f * v 2

I formeln: c är kapaciteten att upprätthålla en elektrisk laddning av transistorerna, f är frekvensen och därför är klockhastigheten och v den spänning som chipet matas med.

Även om chipsen idag är utformade för att ha flera energidomäner på ett sådant sätt att vissa delar av dem kan stängas av när de inte är nödvändiga eller förblir med en mycket lägre förbrukning för att göra denna post förståelig, för att förenkla kommer vi att anta att marker går alla under samma energidomän.

Undervolting Overclocking Fases gráfica GPU

Det finns ett direkt samband mellan spänning och klockhastighet: ju högre spänning, desto högre klockhastighet som kan uppnås.

Det händer att samma processor eller minne når samma klockhastighet och med olika spänningar, vilket gör det möjligt för oss att sänka spänningen inom de områden som processorn accepterar (den så kallade underspänningen) utan att förlora prestanda, vilket minskar energiförbrukningen och ökar kraften . processorns livslängd.

På samma sätt, om vi vill öka klockhastigheten, kommer det en punkt där det kommer att bli nödvändigt att öka spänningen som matar chipet eller minnet.

Det är här de så kallade VRM (Voltage Regulator Modules) kommer in, som ansvarar för att korrekt fördela spänningen till de olika komponenterna och som vi har förklarat i föregående avsnitt. Av den anledningen är faserna viktiga inte bara inom en GPU utan också i alla elektroniska kretsar på vår dator, eftersom de säkerställer att vid elektrisk ström är spänningen alltid tillräcklig.