Optimera ditt Wi-Fi-hemnätverk: Hur många repeatrar behöver du egentligen?

Att installera Wi-Fi-repeaters hemma är en mycket vanlig lösning för att förbättra det trådlösa nätverket och ha internet på alla enheter. De är enkla enheter som ansluter till routern och distribuerar anslutningen till andra platser. Men sanningen är att de inte alltid tjänar vårt mål och vi kan ha problem med täckning eller stabilitet. Därför ska vi prata med dig om hur många repeaters du behöver och vi ger dig även en alternativ lösning.

Att uppnå en stabil hemanslutning

installera wifi-repeaters

Målet är att få en bra koppling hemma. Det finns fler och fler uppkopplade enheter, främst på grund av hemautomation, och det tvingar oss att hitta ett sätt att ha ett stabilt trådlöst nätverk som gör att många saker kan kopplas upp utan att bli mättade. Kvaliteten på de enheter vi använder kommer att vara nyckeln.

Bestämma antalet Wi-Fi-repeaters

Men hur många Wi-Fi-repeaters behöver du hemma? Räcker det med en eller behöver du fler? Allt beror på varje enskilt fall, var du ska använda enheterna, routerns kapacitet, storleken på hemmet... En avgörande faktor är till exempel var du ska placera routern. Om du placerar den i ett centralt område kommer den att bli bättre på att distribuera signalen och därför kommer du att behöva färre repeaters eller till och med ingen alls.

Å andra sidan, om du har routern i ett område längre bort från hemmet eller ditt hus är stort, så kan du behöva installera mer än en repeater för att kunna ansluta enheter. Det ideala är att du noggrant kontrollerar signalstyrkan, gör hastighetstester och avgör om du verkligen behöver repeaters eller att det räcker med att bara ansluta till routern. Ja, du måste ta hänsyn till vikten av att varje repeater du använder inte är för långt från routern. Om avståndet är för stort kan du få problem med att ansluta, eftersom signalen skulle vara mycket svag eller inte ens kunna tillhandahålla Internet till andra enheter.

Att välja rätt repeater

Vägg Wi-Fi-repeater med Wi-Fi 6

Att ha fler eller färre repeaters kommer därför att bero på den allmänna täckningen i ditt hem. Vi rekommenderar att du gör ett test för att fastställa signalstyrkan på varje plats där du behöver internet och se om installationen av en repeater verkligen förbättras eller om du inte behöver den.

En annan aspekt som du bör överväga högt är att köpa simultana dual-band repeaters och till och med simultan triple-band repeaters, beroende på den verkliga hastighet du behöver uppnå:

  • Dual-band Wi-Fi Repeaters: den här typen av Wi-Fi-repeater låter dig ansluta till routern i 2.4 GHz- eller 5 GHz-bandet, även om det finns vissa modeller som låter dig ansluta till båda banden samtidigt. När de väl är anslutna till routern upprepar de alla signalen i både 2.4 GHz- och 5GHz-banden så att trådlösa klienter kan ansluta. Om trunklänken (mellan routern och repeatern) görs vid 5GHz kommer alla klienter som ansluter till detta band att förlora hälften av den tillgängliga bandbredden på grund av "hoppet", detta är något helt normalt och du bör ha det i åtanke .
  • Triple-band Wi-Fi Repeaters: dessa repeatrar låter dig ansluta till routern i ett 5GHz-band som är dedikerat specifikt för sammankoppling, på detta sätt kommer klienter som ansluter till 2.4GHz och 5GHz att ha bästa möjliga trådlösa prestanda eftersom det i trunkbandet inte finns några "långsamma" klienter som skadar sammankopplingen. Av denna anledning rekommenderar vi alltid trippelbandsutrustning om du vill få bästa möjliga prestanda.

Det är också väldigt viktigt att välja en Wi-Fi-repeater som gör att den kan integreras i mesh-nätverket, till exempel tillåter alla modeller från tillverkaren AVM Mesh om vi använder FRITZ!Box-routrarna, perfekt för att ha WiFi roaming tillgängligt mellan noderna och även bandstyrning i den trådlösa anslutningen.

Välj Mesh-system

Om det finns en användbar metod för att förbättra internetanslutningen hemma är det att installera ett Mesh-system. De är satelliter som ansluter till varandra och inte direkt till routern, som skulle vara fallet med en vanlig Wi-Fi-repeater. Detta gör att anslutningen kan tas till mer avlägsna platser och täckningsproblem uppstår inte.

Beroende på vilken mesh-systemmodell du använder kan du ha fler eller färre satelliter. Normalt är ett kit med 2-3 satelliter mer än tillräckligt för ett vanligt hem. De kommer att kunna täcka en yta på flera hundra kvadratmeter och undvika att ha en begränsad anslutning, vilket kan äventyra internetsignalen.

Kort sagt, som du kan se, kan du behöva förbättra anslutningen i olika delar av ditt hem. Det är viktigt att verkligen veta om du behöver ha flera repeatrar eller inte, även om du kan välja att installera ett Mesh-system och täcka ett större område utan problem.