Att bemästra Linux: 4 viktiga kommandon för varje användare

Under de senaste åren, Linux har utvecklats avsevärt och tappat sin image som ett system enbart för tekniskt kunniga hackare, kännetecknat av komplexitet och en brant inlärningskurva. Idag har Linux blivit en användarvänlig plattform, tillgänglig för alla, och den kan installeras gratis på praktiskt taget vilken dator som helst. Även om du kan utföra de flesta uppgifter i Linux genom ett grafiskt gränssnitt, är det viktigt att ha en grundläggande förståelse för terminalkommandon för att fullt ut kunna utnyttja dess potential.

Linuxs utveckling har gjort det lika användarvänligt som Windows eller macOS, och det är ett gångbart val för alla typer av användare. För att få ut det mesta av detta mångsidiga operativsystem, här är fyra viktiga Linux-kommandon som varje användare bör känna till:

Linux-kommandon

 1. APT – Pakethanteraren:
  • "apt", efterföljaren till den klassiska "apt-get," är ett viktigt verktyg som alla Linux-användare bör känna till. Den fungerar som standardpakethanteraren för Ubuntu och många andra Linux-distributioner.
  • Grundläggande kommandon:
   • sudo apt install [program_name] – Installera ett program och dess beroenden.
   • sudo apt remove [program_name] – Avinstallera ett installerat program.
   • sudo apt update && sudo apt upgrade – Uppdatera programlistor och installera nya versioner av program.
   • sudo apt update && sudo apt dist-upgrade – Uppdatera Ubuntu till den senaste versionen.
 2. CD och LS – Navigera filer:
  • Precis som MS-DOS kan du använda Linux-terminalen för att navigera i katalogträdet.
  • Använd kommandot "cd" för att ändra kataloger, antingen med absoluta sökvägar (som börjar från roten, /) eller relativa sökvägar inom den aktuella katalogen.
  • Kommandot "ls" listar alla filer och mappar i en katalog. Lägg till parametrar som "-a" (visa dolda filer), "-l" (detaljerad information) eller "-R" (visa underkataloger) för mer information.
 3. TOP – Linux Task Manager:
  • Linux har processer och demoner som körs i bakgrunden. Kommandot "top" fungerar som den grundläggande Linux-uppgiftshanteraren och ger en översikt över alla processer, minnesanvändning och resursförbrukning.
  • För att avsluta processer, använd kommandot "kill" för att avsluta dem med ID, eller "killall" för att avsluta dem med namn.
 4. Kommandon för filhantering:
  • Terminalen är ett snabbt verktyg för att skapa, kopiera, flytta och ta bort filer och mappar. Viktiga kommandon inkluderar:
   • touch file – Skapa en tom fil med namnet "fil."
   • mkdir folder – Skapa en mapp med namnet "mapp" i den aktuella katalogen.
   • cp source destination – Kopiera en fil från "källa" till "destination."
   • mv source destination – Flytta en fil från "källa" till "destination."
   • rm file – Ta bort en fil med namnet "fil" i den aktuella katalogen.

Dessa kommandon ger en grundläggande kunskap om Linux-terminalanvändning och gör det möjligt för användare att utföra ett brett spektrum av uppgifter effektivt. Även om Linux har blivit mer användarvänligt med åren, är det ovärderligt att behärska dessa kommandon för både nykomlingar och erfarna användare.