Vet det viktigaste för att din Wi-Fi ska gå bra

Vad kan vi göra för att göra Wi-Fi fungerar så bra som möjligt ? Att få trådlösa nätverk att fungera utan avbrott, med bra stabilitet och även bra hastighet är inte alltid möjligt. Vi kan dock ta hänsyn till några tips för att optimera driften maximalt och kunna navigera, använda molnet eller något program med tillgång till nätverket under de bästa förhållandena.

det viktigaste för att din Wi-Fi ska gå bra

Grunderna för att Wi-Fi ska fungera bra

Det finns olika faktorer som kan påverka om a Wi-Fi-anslutning fungerar som det ska eller inte. Vi behöver inte bara fokusera till exempel på de enheter vi använder, routern, nätverkskortet ... Så vi kommer att se de viktigaste elementen att ta hänsyn till.

Routerplats

Något grundläggande som vi måste ta hänsyn till så att Wi-Fi fungerar bra är routerns placering . Det är den viktigaste enheten för att ha en bra anslutning och där vi placerar den kommer det att markera hur väl täckningen når oss och möjligheten att erbjuda trådlös anslutning.

Det är bäst att placera det på en central plats i huset. På så sätt kan du bättre distribuera signalen överallt. Det är ett misstag att sätta det i ena änden, där vi inte riktigt kommer att ansluta, nära väggar etc. En bra idé är ovanpå en möbel, eftersom om den är på en förhöjd plats distribuerar den signalen bättre .

Lita på enheter för att förbättra Wi-Fi

Ett mycket intressant alternativ för att förbättra Wi-Fi är att direkt använda en enhet som förbättrar signalen. Det finns många typer och vi kan placera dem i vårt hem för att ansluta fler enheter och ha mindre problem med att navigera eller använda något program som är anslutet till nätverket.

Till exempel kan vi namnge a Wi-Fi-repeater , vilket är det vanliga, men också andra alternativ som t.ex. Mesh -system , vad det gör är att distribuera olika satelliter anslutna till varandra, eller PLC-enheter som utnyttjar kraftledningen. I alla dessa fall kommer vi att kunna ansluta från döda zoner där Wi-Fi-anslutningen inte når bra. Vi kan alltid undvika fel med Wi-Fi-repeateren.

Ha allt uppdaterat

En annan mycket viktig punkt är att hålla allt ordentligt uppdateras. Här måste vi nämna att vi måste uppdatera routerns firmware, men också för alla enheter för att förbättra Wi-Fi eller datorns eget nätverkskort.

Genom att ha de senaste versionerna kommer vi att kunna njuta av förbättringarna och undvika vissa problem som kan uppstå. Detta hjälper oss att få det trådlösa nätverket att fungera så bra som möjligt och inte ha fel vid surfning.

Felmeddelanden för alla användare av Wi-Fi

Konfigurera nätverket bra

Förutom allt ovanstående är en annan fråga att ta hänsyn till nätverkskonfigurationen sig. Har du routern korrekt konfigurerad så att den trådlösa signalen fungerar korrekt? Använder du rätt Wi-Fi-band och den bästa kanalen för att undvika mättnad?

Detta är några faktorer att tänka på. Vi kan alltid ändra inställningarna för att undvika att ansluta till Wi-Fi och ha ingen anslutning eller fel.

Kort sagt, för att förbättra Wi-Fi och få det att fungera korrekt kan du ta hänsyn till dessa punkter som vi har nämnt. Vi har fler och fler enheter som fungerar genom det trådlösa nätverket och som driver oss att uppnå bästa prestanda.