Intel-processorer och Unreal Engine: Åtgärdar senaste spelinstabilitet

Integrationen av olika teknologier i spel leder ofta till kompatibilitetsutmaningar, och en ny fråga har dykt upp angående Intel processorer och Unreal Engine. Detta problem drabbar främst vissa Intel CPU modeller, vilket orsakar instabilitet i spel och applikationer som använder Unreal Engine.

Intel-processor

Intel-processorer och Unreal Engine: Kompatibilitetsproblemet

Kärnproblemet

Det primära problemet härrör från specifika BIOS-inställningar på vissa Intel-processorer, särskilt de i den 13:e och 14:e generationen. Dessa inställningar gör det möjligt för CPU:erna att överskrida standarddriftsfrekvenser och effektgränser under intensiva arbetsbelastningsförhållanden. Tyvärr kan detta leda till systeminstabilitet, särskilt påverkar spel byggda med Unreal Engine. Användare kan stöta på fel som "Video Memory Exhausted”, vilket leder till spelkraschar.

Berörda Intel-processorer

Problemet är inte utbrett över alla Intel-processorer men är isolerat till ett fåtal modeller från den 13:e och 14:e generationen. De processorer som identifierats som potentiellt påverkade inkluderar:

  • Intel Core i9 – 13900K
  • Intel Core i9 – 14900K
  • Intel Core i7-13700
  • Intel Core i7-14700

Det är viktigt att notera att inte alla enheter av dessa modeller garanteras uppleva problem, men risken finns på grund av de ovan nämnda BIOS-inställningarna.

Ta itu med kompatibilitetsproblemen

BIOS-konfigurationsjusteringar

För att lindra dessa kompatibilitetsproblem rekommenderar vi att användarna justerar sina BIOS-inställningar. Detta innebär att begränsa processorns strömförbrukning genom metoder som underspänning, nedklockning eller inställning av specifika effekt-/strömgränser för CPU:n. Dessa justeringar kan hjälpa till att stabilisera systemet när du kör applikationer som använder Unreal Engine.

Samarbete mellan NVIDIA, Epic Games och utvecklare

Upptäckten av detta problem var ett resultat av samarbetsundersökningar som involverade NVIDIA, Epic Games och flera spelutvecklare. Deras kombinerade ansträngningar har varit avgörande för att identifiera och föreslå lösningar på dessa kompatibilitetsproblem.

Slutsats

För användare av de berörda Intel-processorerna, särskilt de som är engagerade i spel eller använder applikationer byggda på Unreal Engine, är det avgörande att vara medveten om detta problem. Att justera BIOS-inställningar kan vara en effektiv lösning för att förhindra systeminstabilitet och förbättra spelupplevelsen. Det är dock alltid tillrådligt att vara försiktig när du gör ändringar i BIOS-konfigurationer och att konsultera tekniska resurser eller support om det behövs.