Så här förhindrar du att Siri aktiveras slumpmässigt på dina Apple-enheter

Siri är ett användbart verktyg för att utföra olika uppgifter på Apple enheter. Det kan dock ibland oväntat avbryta samtal eller möten. Så här kan du förhindra att Siri aktiveras slumpmässigt på din iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, AirPods, Apple TVoch HomePod.

Hur du inaktiverar Siri på dina Apple-enheter

siri iphone

1. Så här inaktiverar du Siri på Apple Watch:

 • Öppna appen "Titta" på din iPhone.
 • Navigera till avsnittet "Siri".
 • Stäng av "Hämta för att prata."
 • Alternativt kan du ställa in "Lyssna på" till "Av" för att minska oavsiktliga aktiveringar.

2. Så här inaktiverar du Siri på Mac:

 • Öppna "Systeminställningar".
 • Gå till avsnittet "Siri och Spotlight".
 • Ställ in "Kortkommando" till "Av".
 • Om du vill, inaktivera alternativet "Fråga Siri".
 • I "Kontrollcenter", ställ in "Siri" till "Visa inte i menyraden."

3. Så här inaktiverar du Siri på iPhone och iPad:

 • Öppna appen "Inställningar" på din enhet.
 • Navigera till avsnittet "Siri och sök".
 • Stäng av "Tillåt Siri när den är låst."
 • Ställ in "Lyssna på" till "Av".
 • För att förhindra oavsiktlig aktivering, stäng av "Tryck på sidoknapp för Siri."

4. Så här inaktiverar du Siri på AirPods:

 • Se till att dina AirPods är anslutna till din enhet.
 • Öppna appen "Inställningar" på din iPhone.
 • Gå till avsnittet "AirPods".
 • Anpassa kontrollerna på vänster och höger AirPods, ändra dem från "Siri" till andra funktioner som "Spela upp/pausa" eller "Nästa spår."

5. Så här inaktiverar du Siri på Apple TV:

 • Öppna appen "Inställningar" på din Apple TV.
 • Navigera till avsnittet "Allmänt" och välj "Siri."
 • Inaktivera alternativet "Siri".

6. Så här inaktiverar du Siri på HomePod:

 • Om Siri ofta aktiveras på din HomePod kan du inaktivera funktionen "Hey Siri":
 • Säg "Hej Siri, stäng av Hey Siri" till din HomePod och bekräfta med "ja."
 • För att återaktivera det senare, tryck och håll in toppen av HomePod och säg, "Slå på Hej Siri."

Genom att följa dessa steg kan du återta kontrollen över när Siri aktiveras på dina Apple-enheter, vilket minskar avbrott och säkerställer en smidigare användarupplevelse.