Hur fungerar en pekskärm?

En allestädes närvarande närvaro i våra liv, pekskärmar spänner över ett spektrum från mobiltelefoner till surfplattor och sträcker sig till och med till moderna tv-apparater. Dessa intuitiva gränssnitt har blivit oskiljaktiga följeslagare, vilket i grunden förändrar hur vi interagerar med teknik.

Men har du någonsin funderat på mekaniken som ligger bakom deras förmåga att exakt upptäcka våra beröringar? Hur urskiljer min dator mina interaktioner exakt? Idag ger vi oss ut på en resa för att avmystifiera dessa krångligheter och ge klarhet i dina frågor.

pekskärm

Dechiffrera mekanismen bakom pekskärmar

Grunden för att förstå pekskärmar vilar på att inse att det finns tre olika typer. Även om de inte kan urskiljas för blotta ögat på grund av deras delade funktionalitet, kännetecknar betydande skillnader dem. Precision, kostnad, reaktionshastighet, ramar och andra attribut skiljer sig åt mellan dessa varianter. Låt oss fördjupa oss i dessa klassificeringar, tillsammans med en praktisk illustration, för att förbättra din förståelse.

Infraröda pekskärmar presenteras

Börjar vår utforskning, gräver vi in ​​i infraröda pekskärmar, som fungerar utifrån infraröda strålar. Visualisera den arketypiska filmscenen där en tjuv manövrerar genom ett invecklat nät av lasrar utan att få kontakt. När de avbryter dessa strålar avger de en signal som pekar ut den exakta punkten för avbrott, och härleder därigenom beröringsplatsen - ett koncept som är lätt att förstå.

infraröd skärm

fördelar:

 1. Kostnadseffektiv
 2. Användbar med handskar och icke-mänskliga föremål
 3. Uthållig

Nackdelar:

 1. Skrymmande ramar
 2. Begränsad precision
 3. Trög respons, känner bara igen en punkt i taget

infraröd display

Belysande, tänk på pekskärmar i snabbmatskedjor eller köpcentrum. Även om deras lyhördhet kan testa ditt tålamod på grund av deras tröghet, är de utplacerade på grund av sin hållbarhet och budgetvänlighet. Dessa skärmar, trots sina inneboende nackdelar, hittar en passande nisch på grund av deras lämplighet för större applikationer.

Resistiva pekskärmar utforskade

Den andra varianten fungerar på en helt distinkt princip. Dessa skärmar består av diskreta punkter och upptäcker beröring genom att överbrygga två punkter vid anbringande av tryck. Denna länkning ändrar spänningen i motsvarande område, vilket gör att processorn kan dechiffrera den exakta beröringspunkten.

resistiv skärm

fördelar:

 1. Robust hållbarhet
 2. Kompatibilitet med alla föremål, inklusive en plastpenna

Nackdelar:

 1. Kräver anmärkningsvärt tryck, olämpligt för svagt ljus som sina föregångare
 2. Trög lyhördhet
 3. Begränsad till enpunktsinteraktioner

kapacitiv skärm

Särskilt likt den tidigare kategorin hittar resistiva pekskärmar sin plats i mindre enheter på grund av deras enklare integration. De var tidigare anställda i enheter som Nintendo DS, som visar upp deras historiska betydelse inom touchteknikens område.

Kapacitiva pekskärmar utforskade

Slutligen fördjupar vi oss i den mest moderna och mest använda pekskärmsvarianten. Berättelsen börjar med det avgörande ögonblicket när Steve Jobs inledde en era genom att kassera pennan och förespråkade fingerinteraktion. Vem kunde glömma den banbrytande presentationen? Medan iPhone var inte den första adoptanten, det katalyserade verkligen deras uppstigning till stjärnstatus. Kapacitiva pekskärmar fungerar genom att utnyttja den elektrostatiska laddningen av vår hud. Genom att upptäcka våra impulser identifierar skärmen på ett skickligt sätt beröringsplatser. Noterbart underlättar denna teknik igenkännandet av flera beröringspunkter samtidigt.

kapacitiv skärm

*Presentation av den första iPhonen

fördelar:

 1. Multitouch-funktioner
 2. Förbättrad precision
 3. Snabbare lyhördhet

Nackdelar:

 1. Förhöjd kostnad
 2. Benägen till känslighet för yttre element

Sedan de introducerades har kapacitiva skärmar framstått som den mest mångsidiga lösningen för daglig användning, hyllad för sin snabbhet, precision och multitouch-funktioner. Men deras höga kostnad begränsar dem till mindre enheter. Detta förklarar varför expansiva implementeringar, som de som krävs av snabbmatskedjor, inte är lönsamma. Dessa skärmar är lika mottagliga för känslighet; en enda droppe vatten eller svett kan orsaka förödelse. Mobiltelefoner, surfplattor och moderna spelkonsoler är ett exempel på de mest framstående förmånstagarna av denna teknik, vilket eliminerar behovet av en grafisk representation för att validera deras förekomst.