Hög ping eller latens med WiFi? Hur man löser det

Pinga eller latens är särskilt viktiga i de situationer där omedelbarheten med vilken vi kommunicerar med en server är avgörande. Till exempel i den konkurrensutsatta videospelssektorn.

Speciellt om vi är uppkopplade trådlöst via WiFi, kvaliteten på anslutningen kan försämras avsevärt om vi också har eftersläpning (hög latens) , så vi ska se varför det uppstår och hur man bekämpar det.

Hög ping eller latens med WiFi

Hög ping eller latens

Latens definieras som fördröjning i svarstid för en signal . Det vill säga de millisekunder som informationspaket är fördröjda mellan när de skickas och när de tas emot. Ping är sättet att mäta latensen för en anslutning genom ett kommando som används för att testa anslutningen mellan två nätverksnoder genom att skicka paket till en fjärrserver och returnera en tidsmätning i ms eller millisekunder till användaren.

Ping y lag

Hastighets- och pingtest

Det kommer alltid att finnas en viss fördröjning i kommunikation, särskilt trådlös, eftersom all fjärrkommunikation innebär en viss fördröjning i ankomsten av data, men om vi pratar om några millisekunder bör vi inte oroa oss.

Förekomsten av hög latens kan försämra prestandan i online-videospel, eftersom det finns en fördröjning från det att vi utför en åtgärd tills den spelas in av servern, det kan försämra kvaliteten på strömmande videouppspelning, orsaka störningar i musiktjänster tycka om Spotify och andra alternativ osv.

Du har nu möjlighet WiFi-anslutningen har en för hög latens , speciellt om vi jämför det med latensen som vi kommer att få genom en Ethernet-kabel. Låt oss anta att du inte kan ansluta trådbundet, eftersom det skulle vara det första steget för att förbättra fördröjningen.

Hur man förbättrar WiFi-fördröjning

Beroende på orsaken kan vi välja en eller annan lösning. Om du är långt borta från WiFi-routern eller WiFi åtkomstpunkt är det bäst att flytta närmare den. När vi är långt borta kommer paketet att ta längre tid att komma från vår WiFi-klient till routern eller åtkomstpunkten.

Kanalens WiFi-mättnad

WiFi-kanalmättnad

När det finns många enheter anslutna samtidigt till en WiFi-router blir det trådlösa nätverket mer trångt. I det här fallet kan det finnas ett par lösningar. Antingen aktivera Airtime Fairness, en lösning så att långsamma klienter inte skadar snabbare klienter, eller installera en extra åtkomstpunkt för att dela belastningen av trådlösa klienter, eller ett WiFi Mesh-system.

När vi har en eller flera trådlösa klienter som skickar och tar emot data kommer andra trådlösa klienter att drabbas. Vi kan konfigurera tillgänglig bandbredd för var och en och bandbredden kan begränsas så att en enhet inte använder det som krävs för att andra ska fungera korrekt.

Ur din dators eller anslutna enhets synvinkel, om du har flera program och applikationer som körs samtidigt, är det mycket troligt att pingen kommer att öka. Så att det inte påverkar dig och du kan ha en uppkoppling utan problem, stäng alla program som du inte är använder, särskilt de som förbrukar en stor del av bandbredden.

Kan du hitta WiFi?

Wi-Fi trådlösa nätverk

Slutligen är det bekvämt att titta på WiFi-band som vi använder . 2.4 GHz-bandet har ett större räckvidd än 5 GHz-bandet. Detta kan leda till att det uppstår störningar i angränsande nätverk, så vi kommer att ha högre latens i anslutningen. Om vi ​​använder 5 GHz-bandet, som har mindre räckvidd, kommer vi säkert inte att störa närliggande nätverk.

Om du har störningar kommer att ändra WiFi-kanalen också att förbättra anslutningens latens. Du kan analysera WiFi-spektrumet runt dig för att veta om någon specifik kanal är mättad och agera därefter.