Av denna anledning har du maximal Wi-Fi-täckning men det går väldigt dåligt

Med problem med Wi-Fi-nätverket är något relativt vanligt. Orsakerna kan vara mycket olika, men generellt resulterar de i låg hastighet, dålig täckning eller kontinuerliga skärningar. I den här artikeln kommer vi att prata om ett särskilt fall som händer med många användare. De ser att de har maximal täckning när de ansluter, men hastigheten är väldigt dålig eller så kan de inte ens komma åt nätverket. Varför händer det här? Vad kan vi göra för att förhindra det?

Maximal Wi-Fi-täckning men dålig anslutning

Av denna anledning har du maximal Wi-Fi-täckning

Om du har stött på det här problemet bör du veta att det är det ganska vanligt . Detta händer speciellt när vi är anslutna på ett hotell, ett köpcentrum eller en stor anläggning. Det är mindre vanligt att det uppstår i till exempel ett hem, men detta problem kan också dyka upp. Anledningen ligger i de trådlösa repeatrarna.

Vad händer egentligen? Om vi ​​tar ett hotell som exempel så är det de gör att fördela olika repeatrar så att det blir uppkoppling i alla rum. Och ja, vi ansluter till nätverket (du kan till och med se saker som "Wi-Fi Floor 1" och liknande) men vi har inte riktigt en bra anslutning. De hastigheten är mycket begränsad , vi kan inte ansluta eller så skärs det hela tiden.

Detta händer för att Wi-Fi-repeatern är det dåligt ansluten . Vi ansluter till den och kanske till och med har den bara 2 eller 3 meter bort och det är därför vi får en väldigt stark signal. Men naturligtvis tar den trådlösa repeatern en mycket svag signal. Du kan vara för långt från åtkomstpunkten.

Därför kan vi konstatera att den maximala Wi-Fi-täckningen når oss och det ger ett felaktigt intryck av att anslutningen kommer att gå väldigt bra. Men när det kommer till kritan, när vi försöker ladda ner något, titta på en Youtube video i bra kvalitet eller bara bläddra, kan vi upptäcka att anslutningen är mycket begränsad och vi har problem.

Sabre banda Wi-Fi-anslutningar

Hur man förhindrar att det händer

Kan vi göra något för att förhindra att detta händer? Det viktigaste är för att placera Wi-Fi-repeatern så bra som möjligt . Det är trots allt vad som kommer att ta emot signalen och distribuera den senare. Om vi ​​lägger den väldigt långt från routern, även om vi kan ha nära till 100 % täckning när vi kommer åt repeatern, kommer vi verkligen inte att ha en bra anslutning.

Men det kommer naturligtvis inte alltid att bero på oss eftersom vi har förklarat att det är något som främst händer på hotell och platser som detta. Det vi kan göra är att försöka ansluta till en annan åtkomstpunkt . Även om signalen kommer sämre betyder det inte alltid att uppkopplingen blir långsammare. Om du till exempel ansluter till en annan repeater som tar emot signalen bättre kan du ha snabbare internethastighet än om du ansluter till en repeater som är dåligt placerad även om du har den närmare.

Du kan också försöka byter band. Normalt kommer du att kunna ansluta till 2.4 och 5 GHz-bandet. Den första är idealisk när vi är väldigt långt från accesspunkten, även om hastigheten är lägre; Å andra sidan är den andra perfekt för att ha maximal hastighet, så länge vi är bredvid åtkomstpunkten.

Kort sagt, som du kan se är detta huvudorsaken till att du har maximal Wi-Fi-täckning men signalen är väldigt dålig. Det är viktigt att du vidtar åtgärder så länge det beror på dig och på så sätt får internetuppkopplingen att gå bättre. Detta kan göra att Wi-Fi inte ansluter automatiskt också.