Skrivbords musklickfel - Fix i Windows

I allmänhet är vår fönster datorn måste fungera effektivt hela tiden. Det finns dock tillfällen då vi kan hitta oväntade problem, till exempel musen. I det här fallet kan det hända att musen oväntat kan röra sig, men vi kan inte klicka på skrivbordet. Innan vi lägger händerna mot huvudet kan vi utföra en rad åtgärder som kan hjälpa oss att lösa det.

Musproblem i Windows kan vara mycket frustrerande, eftersom vi inte kommer att kunna utföra någon operation genom att inte kunna klicka. I det här fallet måste vi använda vårt tangentbord med TABB -tangenten och muspekarna för att kunna gå igenom Windows -menyerna och utföra åtgärder.

Skrivbords musklickfel - Fix i Windows

Musklick fungerar inte på skrivbordet, varför?

Det faktum att vi kan röra oss med musen, men vi kan inte utföra något alternativ på skrivbordet är inte ett vanligt problem men det kan hända oss när vi minst anar det. Numera har möss blivit så komplexa kringutrustning att de till och med innehåller sina egna och uppdaterade drivrutiner. Detta är dock inte att säga att de inte kan påverkas när dessa förare är skadade eller saknas.

Det finns ingen specifik anledning det gör att musen misslyckas så att vi inte kan klicka på något på vårt skrivbord. Det här felet kan uppstå på grund av ett drivrutinsfel, en Windows Explorer -krasch om vi har en gammal version av Windows eller installerar ett nytt program. Oavsett anledning, om sanningen är att vi inte kan klicka på Windows -skrivbordet, kommer vi att försöka lösa det.

Hur du löser problemet

Därefter kommer vi att se en serie åtgärder som vi kan utföra på vår Windows -dator om det inte är möjligt att utföra någon åtgärd med musen på skrivbordet.

Grundläggande steg för att komma igång

De första stegen i att försöka lösa problemet är att koppla bort och återansluta musen till datorn eller ansluta den till en annan USB -port. Om vi ​​använder en trådlös mus måste vi välja att byta batterier. Vi kan också välja att stänga av systemet helt och sedan slå på det igen. För att göra detta trycker vi på ALT + F4 och med markörknapparna väljer vi Avstängning och trycker på Enter. Om problemet är med en specifik programvara kan vi välja att starta om den för att se om den fungerar.

Starta Windows Explorer

En av de främsta anledningarna till att vi inte kan klicka på skrivbordet kan bero på problem relaterade till Windows Explorer som har kraschat och frusit. Detta kan orsaka att alla åtgärder som vi gör med musen på skrivbordet, oavsett om det görs med vänster eller högerklick, inte svarar. Det är därför vi måste starta om explorer.exe -processen för att försöka lösa problemet.

För att göra detta måste vi trycka på tangentkombinationen ” CTRL + Skift + Esc ”För att öppna Aktivitetshanteraren. Väl här måste vi komma åt fliken "Detaljer" genom att trycka på TAB -knappen tills fliken "Processer" är markerad. Senare använder vi markörens nedåt- och uppåtknappar för att navigera till processlistan och välja "Utforskaren i Windows". Därefter trycker vi på SKIFT + F10 för att öppna kontextmenyn, använder vi markörknapparna för att placera oss på alternativet "Avsluta uppgifter" och tryck på Enter.

Finalisar Explorador de Windows

Nu, från Aktivitetshanteraren, tryck på ALT för att markera "Arkiv" -menyn och tryck på Retur. Detta öppnar en liten meny, där vi flyttar med markörerna till fältet "Utför ny uppgift" och trycker på Enter för att bekräfta. Här skriver vi explorer.exe och tryck på TAB -knappen tills den når "OK" -knappen och tryck på Enter för att köra den.

Administrator de tareas ejecutar explorer

Detta kommer att starta om explorer.exe -processen, så vi försöker klicka med musen på skrivbordet igen för att se om problemet har åtgärdats.

Uppdatera eller installera om drivrutinerna

Problemet som hindrar oss från att klicka med musen på skrivbordet kan bero på förarproblem . Det är därför det skulle vara viktigt att kontrollera drivrutinerna för väntande uppdateringar. För att kunna utföra det, trycker vi på tangentbordsgenvägen "Windows + X" och väljer "Enhetshanteraren". Tryck på TAB -knappen och flytta med markörerna till avsnittet "Mus och andra indikerade enheter". Här trycker vi på höger markör för att fälla ut. Vi placerar oss på musens del och trycker på Enter, vilket öppnar ett nytt fönster. Genom att klicka på TAB och med höger markör går vi till "Uppdatera drivrutinen" och trycker på Retur.

Aktuell kontroll kontrollerar del ratón

Om problemen kvarstår kan vi välja att avinstallera drivrutinerna så att de kan installeras om igen.

Avinstallera nyinstallerade program

Problemet att musen inte fungerar på skrivbordet kan ha uppstått efter att ha installerat ett nytt program , så vi måste avinstallera det från vår dator, eftersom det kan vara orsaken till problemet. Ibland kan vissa dåligt kodade eller motstridiga program orsaka problem med operativsystemet.

För att göra detta kan vi öppna kontrollpanelen . Detta är något vi kan göra på olika sätt. Det mest bekväma är att köra tangentbordsgenvägen "Windows + R", skriva "kontrollpanel" och trycka på Retur. Senare med hjälp av TAB och markörerna går vi till alternativet "Avinstallera ett program" och trycker på Retur.

Avinstallera ett program

En ny skärm visas. I den genom att trycka på TAB -knappen tills vi finns i listan över installerade program. Därefter flyttar vi med markörerna för att markera det senast installerade programmet och trycker på Enter för att avinstallera. När vi är klara startar vi om datorn för att verifiera att vi kan klicka med musen på skrivbordet.

Installerar ett program för kontrollen

Utför en systemåterställning

Om ingen av de tidigare metoderna hjälpte oss att lösa problemet måste vi tillgripa en systemåterställning för att återgå till det ögonblick då musen fungerade utan problem. Detta borde lösa det och låta vår mus och därför datorn fungera normalt igen.

För att göra detta är det första du behöver göra genom att trycka på tangentbordsgenvägen "Windows + R" och "Kör" -kommandot startas. Här måste vi skriva rstrui och tryck på Enter för att öppna systemåterställningsverktyget. Kom ihåg att vi måste använda TABB -tangenten och markörerna för att kunna flytta. Längst ner i det nya fönstret hittar vi alternativet "Välj en annan återställningspunkt". Nu måste vi välja ett datum för återställandet av Windows 10 innan problemet uppträdde med musen. Slutligen, klicka på "Nästa" och sedan på "Slutför" för att bekräfta återställningspunkten.

Restaurar el system a una version anterior

När det är klart kommer Windows att starta om och detta borde helt lösa problemen med att klicka med musen på skrivbordet.