Kan jag använda PLC:erna med nätverkskabel och WiFi samtidigt?

Vi kan säga att PLC:er är mycket användbara enheter för att kunna surfa på Internet och förbättra täckningen. De är ett bra alternativ för att avsluta en dödzon, där signalen inte kommer fram eller kommer så svag att vi praktiskt taget inte kan surfa på nätet. Alla modeller är dock inte lika och du kan behöva ett specifikt alternativ. Kan vi använda PLC:er både via Wi-Fi och via kabel? Vi pratar om det i den här artikeln.

Trådlös och trådbunden anslutning för PLC

Kan jag använda PLC:erna med nätverkskabel och WiFi samtidigt

PLC-enheter består i allmänhet av två enheter. Var och en av dem kommer att anslutas på en annan plats i hemmet och alltid kopplas till ett eluttag. Dessutom kommer en av dem, den som tar emot signalen, också att ansluta till routern. På detta sätt kommer anslutningen att gå genom kraftledningen.

Kan vi nu ansluta enheter till PLC:n som vi sätter på en annan plats endast med kabel eller är det också möjligt via Wi-Fi? Här måste du ha det i åtanke alla är inte likadana och du hittar modeller som bara fungerar trådlöst, endast med Ethernet-kabel eller, i det mest optimala fallet, både med Wi-Fi och med kabel.

Därför kan vi säga att du kan ansluta trådlöst och med kabel genom PLC:erna. Självklart måste du se till att du har köpt en kompatibel modell , som möjliggör anslutning via både Wi-Fi och Ethernet. Det finns vissa enheter, till exempel en mobiltelefon, som bara kommer att kunna ansluta trådlöst. Andra kommer å andra sidan också att kunna komma åt via Ethernet och det blir till och med ett bättre alternativ, som en dator eller en tv.

När ska man ansluta PLC:er med kabel och när med Wi-Fi? Denna fråga kommer att bero på varje fall. I allmänna termer kan vi säga att det idealiska, när det är möjligt, är att ansluta dina enheter via en Ethernet-kabel. På så sätt får du större stabilitet och även snabbhet. Det är mindre troligt att du får problem än om du är ansluten via Wi-Fi, eftersom trådlöst kan ha fler störningar och problem.

Välj PLC-brunnen

Något mycket viktigt är för att korrekt välja PLC-enheter som du ska använda. Inte alla kommer att ha samma egenskaper, eftersom det finns väldigt olika modeller. Du kommer att hitta anmärkningsvärda skillnader när det gäller hastighet, täckning eller möjligheten eller inte att använda Gigabit Ethernet-kablar och inte bara begränsas till Fast Ethernet.

Helst ska du köpa en modell som har dubbelbands Wi-Fi , för att kunna använda både 5 GHz och 2.4 GHz, samt ha kompatibilitet med Gigabit Ethernet och kunna nå upp till 1000 Gbps per kabel och inte begränsas till 100 Mbps. På så sätt kommer du att kunna få ut det mesta av den internethastighet du har kontrakterat och du kommer att kunna ansluta enheter utan problem till PLC:erna.

Kort sagt, som du kan se, kan PLC-enheter fungera både via Wi-Fi och via kabel. Du hittar modeller som endast fungerar trådlöst, endast med kabel eller båda. Det ideala är att välja PLC-brunnen och därmed undvika problem, eftersom målet är att uppnå maximal hastighet och signalkvalitet.