Slik avslutter du PPA – Avslutte Strømavtale

avslutte ppa

Kraftavtaler (PPA) er juridiske avtaler mellom eieren eller operatøren av et kraftverk og en energikjøper om å selge elektrisitet generert av det kraftverket for langsiktig salg. PPA-kontrakter eksisterer vanligvis før ferdigstillelse og strekker seg vanligvis over 30 år, og gir investorer i fornybare prosjekter beskyttelse mot volatilitet i elektrisitetsmarkedene.

PPA-er varierer i struktur; avhengig av design, forpliktelser knyttet til kapasitet og energisalg; tildeling av fornybare energifordeler som grønne sertifikater; så vel som forskrifter som regulerer transaksjonen deres, kan alle være en del av bestemmelsene. Et testregime må også etableres for å bekrefte at nivåer av kontraktsfestet kapasitet, pålitelighet og drivstoffeffektivitet/varmehastighet er oppfylt.

De fungerer som hjørnesteinen i offentlig-private partnerskap (beskrevet her), gi deltakere i privat sektor et middel til å finansiere og tjene avkastning på aksjeinvesteringer i prosjekter gjennom privat kapitaltilførsel. Derfor er deres struktur og risikoallokeringsregime avgjørende for prosjektets levedyktighet.

PPAer kan utformes for enten et eksisterende kraftverk eller for dets konstruksjon; i det siste tilfellet kommer de ofte med en tilhørende bygge-drift-overføring (“BOT”) kontrakt som beskriver dens forpliktelser til å designe, bygge og drifte kraftverket i henhold til spesifikasjoner fastsatt av prosjektselskapet.

1. Kjenn dine rettigheter

Hvis en kraftkontrakt inneholder vilkår som gjør det mulig å kansellere den, er det viktig å forstå detaljene. Vanligvis vil disse bestemmelsene skissere hvordan og under hvilke betingelser og avtaler kan sies opp, inkludert hvor mye varsel som er nødvendig.

Kontrakter inneholder ofte "hevings"-klausuler som lar begge parter kansellere en hel avtale på grunn av ukontrollerbare omstendigheter eller feil, for eksempel hvis du signerer en kjøpskontrakt for en bolig og det viser seg at tilstanden er dårligere enn forventet, kan du forsøke å Avbryt.

Å avslutte en kraftavtale kan være en følelsesladet hendelse, og som et resultat bør oppsigelsen av den håndteres forsiktig for å beskytte begge parters forpliktelser og rettigheter. Eksperter anbefaler at advokaten deres gjennomgår eventuelle endelige oppsigelsesavtaler for å sikre at de tilfredsstiller juridiske krav.

Kontraktsbestemmelser som gir "lovvalg" bør vurderes nøye når tvister oppstår, siden dette kan avgjøre hvilke lover som skal brukes til å tolke og tolke kontrakter, og potensielt ha en effektiv innflytelse på hvordan tvister avgjøres.

Hensyn bør også inkludere inkludering av en separasjonsklausul, som sikrer at selv om en seksjon blir funnet ugyldig, forblir resten av kontrakten intakt og i kraft. Hvis du lurer hvordan si opp strømavtale, da er det sannsynligvis lurt å få oppsigelsesavtalen vitne eller notarisert slik at det er mindre risiko for fremtidige utfordringer med hensyn til ektheten. Dette gjøres, så ta kontakt med en advokat som har erfaring med å utarbeide oppsigelses- og frigjøringsavtaler når du oppretter en.

avslutte ppa

2. Les kontrakten din

Kontrakter gir juridisk håndhevbare vilkår og betingelser mellom flere parter, men noen ganger endres omstendighetene og partene oppfyller ikke lenger sine plikter og forpliktelser som tiltenkt. Når dette skjer, tillater oppsigelse av kontrakten at begge involverte parter lovlig kan avslutte avtalen før noen av vilkårene er oppfylt.

For å si opp en kontrakt er utforming og signering av en oppsigelsesavtale integrerte trinn. Selv om dens spesifikasjoner kan variere avhengig av hver kontrakts individuelle vilkår, bør standardklausuler alltid inkluderes i ethvert oppsigelsesdokument.

Kontraktoppsigelse bør begynne med å inkludere en påstand om at den avsluttede avtalen erstatter og erstatter alle tidligere avtaler mellom partene, for å eliminere enhver forvirring over vilkårene i forhold til de opprinnelige kontraktene.

Oppsigelsesavtaler bør inneholde en lovvalgsklausul for å fastslå hvilken jurisdiksjons lover som skal brukes når dette dokumentet tolkes, og dermed eliminere muligheten for at eksterne parter kan hevde at ulike lover bør gjelde.

Oppsigelser bør også inneholde en ikke-nedsettende klausul som sier at ingen av partene vil komme med uttalelser utformet for å skade den andres forretningsomdømme, samt en konfidensialitetsavtale for å sikre at konfidensielle data og poster ikke blir tilgjengelige for tredjeparter.

Kontraktsoppsigelse bør inkludere en erkjennelse fra begge parter om at det er umulig for noen av dem å oppfylle sine forpliktelser, enten det er gjennom uriktig fremstilling, feil eller ulovlighet – og denne erklæringen kan gi nyttige bevis i slike tilfeller der en av partene begår urett som kan rettferdiggjøre enten heving eller oppsigelse av avtalen.

En solid kontraktsoppsigelse bør inneholde en separasjonsklausul. Dette sikrer at selv om en del blir funnet ugyldig, forblir resten lovlig – noe som er spesielt nyttig gitt at signerende parter ofte bruker elektroniske signaturer og kommuniserer på tvers av flere lokasjoner. En kompetent advokat bør ta disse faktorene i betraktning når du oppretter oppsigelsesdokumentet.

3. Kontakt din energimegler

Hvis du ønsker å kansellere tidlig, er det en god idé at du gjør det innenfor 'vinduet' eller perioden som er tillatt i kontrakten din. Ellers kan energileverandøren din belaste priser utenom kontrakten som kan være opptil 300 % høyere.

Heldigvis har de fleste energikontrakter ikke så høye straffer, og mange leverandører samarbeider mer enn gjerne med deg på ETF. Derfor er det avgjørende at du konsulterer en energimegler for å vurdere dine rettigheter og den beste løsningen for deg.

Privatkunder har vanligvis friheten til å si opp kontrakten når som helst; kommersielle avtaler inneholder imidlertid ofte strengere straffer når de sies opp for tidlig.

Det første trinnet for å avslutte en kontrakt er å identifisere når avtaleperioden slutter og sende et oppsigelsesbrev til leverandøren din via registrert levering eller emalje – for å sikre at den når dem!

Et effektivt brev for å si opp en elektrisk kontrakt bør inneholde bare en kort erklæring som "Vennligst kanseller strømkontrakten min som slutter på [dato]." Du bør også be om en lesebekreftelse slik at du kan være sikker på at forespørselen din ble sendt og mottatt av dem.

En alternativ løsning ville være å reforhandle med leverandøren din. For eksempel, hvis prisen din er for høy og markedsprisene har falt betydelig siden du signerte den nåværende kontrakten, kan reforhandling bidra til å sikre en blandet eller utvidet kontrakt som gir deg noe av den gamle lave prisen, i tillegg til å låse inn en mer betydelig langsiktig vurdere.

Ifølge dette nettstedet: https://news.energysage.com/cancelling-a-solar-lease-contract/ – Flytting av hus kan være en annen tvingende grunn til å kansellere en energikontrakt, men å gjøre det for enkelt kan føre til dyre veltekontrakter. Hvis du planlegger å flytte, vil det være lurt å kansellere den nåværende energikontrakten to uker i forveien for å sammenligne avtaler for den nye eiendommen og gjøre nødvendige endringer før du blir straffet av energileverandøren din og pålagt mer kostbare priser utenfor kontrakten.

avslutte ppa 3

4. Følg prosessen og ikke gi opp

Når du sier opp en avtale, er det viktig at du kjenner og overholder dine rettigheter og følger den riktige prosessen for å formelt avslutte den. Vanligvis vil dette innebære å følge en oppsigelsesklausul som skisserer vilkår og trinn for å avslutte kontrakten din.

Dokumenter må være tydelig skrevet for å være effektive, med begge parter som signerer det og vitner eller notariserer det for ekstra sikkerhet for gyldighet og signaturens autentisitet. Dette vil redusere fremtidige utfordringer for gyldighetsspørsmål som følger av disse avtalene.

Oppsigelse av en avtale kan ha alvorlige konsekvenser for begge involverte parter, spesielt hvis den involverer langsiktige kontrakter og/eller økonomiske forpliktelser som krever langsiktige forpliktelser å oppfylle. For eksempel betyr oppsigelse av en kraftkjøpsavtale at det ikke vil finne sted mer strømsalg og inntektsstrømmene kan bli usikre eller stoppe helt.

Oppsigelse er aldri en enkel avgjørelse for noen av de involverte partene, så begge må forstå dens mulige konsekvenser og være forberedt på å forhandle eller bli enige om vilkår som vil gagne begge. Hvis du trenger hjelp til å forstå rettighetene dine eller finne den ideelle løsningen, ta gjerne kontakt via telefon, e-post eller vårt nettskjema – vi svarer mer enn gjerne på spørsmålene dine og veileder prosessen med å si opp strømavtalen din.