Slik finner du enkelt PC-ens serienummer for garanti og støtte

Når du støter på problemer med PC-en og trenger hjelp fra produsenten eller støttetjenester, er det avgjørende å ha viktig informasjon om datamaskinen. Blant denne viktige informasjonen er PC-ens serienummer, en uunnværlig del av data for garantikrav og tekniske servicereparasjoner.

Denne informasjonen er like viktig som å holde operativsystemet og driverne oppdatert for de ulike komponentene i datamaskinen. Ved å sikre at systemet ditt er oppdatert, forenkler du prosessen med å identifisere og løse problemer når du søker garantitjenester på grunn av en funksjonsfeil.

serienummer pc

Bruke ledeteksten (CMD)

Selv om noen kanskje synes det er like enkelt å finne serienummeret til PC-en som å sjekke emballasjen eller søke etter klistremerker på datamaskinens kabinett, blir disse klistremerkene ofte borte over tid. Dette kan gjøre det vanskelig å få tilgang til PC-ens serienummer, som kanskje ikke virker vesentlig før du står overfor et problem og den tekniske tjenesten ber om denne informasjonen.

Heldigvis finnes det en enkel metode for å hente PC-ens serienummer, selv om du mangler dokumentasjon, emballasje eller annet støttemateriale. Denne prosessen innebærer å bruke ledeteksten, og det er relativt enkelt. Dette er hvordan:

 1. Åpne ledeteksten ved å skrive "cmd" (uten anførselstegn) i søkefeltet i Windows.
 2. Høyreklikk på ledeteksten og velg "Kjør som administrator."
 3. I kommandoprompt-vinduet skriver du inn en av følgende kommandoer:
  • wmic bios get serialnumber
  • wmic csproduct get identifyingnumber

Etter å ha skrevet inn en av disse kommandoene, vil du se to linjer som viser "SerialNumber" og PC-ens serienummer. Husk at på eldre datamaskiner kan det hende at dette nummeret ikke vises i BIOS, i så fall kan det å kontakte produsenten være det eneste alternativet for å få serienummeret.

Bruke Windows PowerShell

Windows PowerShell er en avansert versjon av Windows-kommandolinjen som gir flere fordeler og lar deg utføre et bredere spekter av kommandoer. Du kan bruke dette verktøyet til å hente datamaskinens serienummer ved behov, for eksempel for garantikrav. Dette er hvordan:

 1. Åpne Windows PowerShell ved å trykke på Windows + R-tastene, skrive "PowerShell" og trykke Enter.
 2. I PowerShell-vinduet skriver du inn en av følgende kommandoer:
  • Get-WmiObject win32_bios | Format-List SerialNumber
  • gwmi win32_bios | fl SerialNumber

Begge disse kommandoene gir samme resultat som de forrige kommandoene i ledeteksten (CMD). Husk denne metoden for raskt å få datamaskinens serienummer neste gang du trenger det.