For hvilke enheter er PLSer med WiFi hjemme nyttige?

Vi kan bruke forskjellige enheter for å forbedre det trådløse nettverket. Et av de mest interessante alternativene er Wi-Fi PLSer . I denne artikkelen skal vi forklare hvilke enheter vi kan koble til dem og hvorfor de er veldig interessante for å ha optimal dekning og få internettforbindelsen til å fungere så godt som mulig. Vi vil gå gjennom bruken av denne teknologien som vi kan bruke på en enkel måte.

Hvilket utstyr som skal kobles til Wi-Fi PLSer

For hvilke enheter er PLSer med WiFi hjemme nyttige

Målet med PLSer er å bringe Internett til steder hvor dekningen ikke er optimal . For eksempel hvis du kobler til fra et rom som er veldig langt fra ruteren. De jobber gjennom kraftledningen. Normalt er det to enheter: den ene er koblet til ruteren og til strøm, mens den andre er koblet et annet sted i huset, også til strøm.

TV-

Av alle enhetene vi kan koble til Wi-Fi PLSer, kan vi navngi TVer som en av de vanligste. Disse enhetene vil trenger en god forbindelse , men de har ikke alltid akseptabel dekning. Ved mange anledninger kommer signalet veldig svakt og vi kan ikke koble til.

Det er viktig at fjernsynet mottar et godt signal, siden vi ellers ikke ville kunne streame serier eller filmer, samt ha problemer med å koble den til Internett eller laste ned noe. Enheter av denne typen vil tillate signalet å nå bedre.

Mer WiFi og Smart TV

Datamaskiner

Du vil selvfølgelig også kunne koble datamaskiner til Wi-Fi-PLSer. Hvis du trenger å koble til en PC som du har i et annet rom og du ikke har tilgang til Internett fordi den er veldig langt unna eller signalet er veldig svakt, vil disse enhetene gi bedre dekning og du vil også kunne koble den til både med Ethernet-kabel og trådløst.

Dette vil du kunne ta hensyn til både ved bruk stasjonære datamaskiner i tillegg til bærbare datamaskiner . I begge tilfeller vil du få en betydelig forbedring i forbindelsen og du vil unngå dødsoner som påvirker hastighet og kvalitet. Pass selvfølgelig på at du velger PLS riktig.

Mobile enheter

Mobile enheter, for eksempel en telefon eller nettbrett , kan også kobles til Wi-Fi PLSer. Hvis du må ha mer fart eller unngå irriterende kutt, vil disse enhetene fungere veldig bra. Det er viktig at du husker på at du må plassere dem riktig slik at det trådløse signalet når bedre ut.

Noen ganger mottar ikke mobile enheter signalet godt. De er enheter som har mindre strøm enn en datamaskin, og det å ha ekstra hjelp med PLS-en vil være nyttig for å forbedre signalet.

IoT utstyr

Til slutt kan vi også navngi enhetene til det som er kjent som Tingenes Internett . Her er utvalget veldig bredt, siden vi kan ha smarte pærer, sensorer osv. De er praktisk talt alle enheter vi har koblet til Internett i hjemmet vårt.

Vi må huske på at vi har flere og flere enheter av denne typen, og tendensen er å fortsette å øke i årene som kommer. Det vil gjøre det mer nødvendig å forbedre den trådløse tilkoblingen for å unngå problemer.

Kort sagt, dette er enhetene du vil kunne koble til Wi-Fi-PLSene og kunne forbedre Internett-signalet. Målet er å unngå områder med dårlig dekning og problemer når du surfer på nettverket uten bruk av kabler.