Beveiligingswaarschuwing: duizenden bedrijfsportals lopen gevaar vanwege zwakke beheerderswachtwoorden

Een recent onderzoek naar cyberveiligheid, uitgevoerd door Outpost24, heeft een schokkende onthulling aan het licht gebracht: duizenden bedrijfsportals blijven in gevaar vanwege de verbijsterende beslissing om ‘admin’ als wachtwoord te gebruiken. Het rapport, dat loopt van januari tot september 2023, legt de beveiligingsproblemen bloot die voortkomen uit deze onzorgvuldige praktijk.

Dit verbazingwekkende aantal ‘admin’-wachtwoorden benadrukt een ernstige tekortkoming in de beveiliging van deze systemen en vormt een open uitnodiging voor potentiële cyberaanvallen.

Wachtwoordbeveiliging

Gemakkelijk te hacken systemen:

Outpost24's analyse van bedrijfsportalsystemen ontdekte meer dan 40,000 gevallen waarin het wachtwoord was ingesteld als 'admin'. Hoewel het totale aantal geanalyseerde inzendingen bijna 2 miljoen benaderde, is de alomtegenwoordigheid van een dergelijk flagrant veiligheidstoezicht zorgwekkend. In sommige gevallen gaat het om standaard “admin”-wachtwoorden die worden gebruikt tijdens de initiële systeemconfiguratie, waarbij alleen de gebruikersnaam wordt gepersonaliseerd. In veel gevallen werd het wachtwoord echter opzettelijk ingesteld op ‘admin’.

Andere zwakke wachtwoorden:

Systeembeheerders die voor “admin” hebben gekozen, zijn niet de enige boosdoeners; Uit het onderzoek kwam een ​​reeks even kwetsbare wachtwoorden naar voren. De top 10 van problematische wachtwoorden bevat ‘123456’, ‘12345678’, ‘1234’, ‘Wachtwoord’, ‘123’, ‘12345’, ‘admin123’, ‘123456789’, ‘adminisp’ en ‘root’. Deze wachtwoorden zijn alarmerend eenvoudig en gemakkelijk te misbruiken door cybercriminelen. De daaropvolgende posities op de lijst volgen een soortgelijk patroon, wat een gebrek aan effectieve wachtwoordbeveiligingspraktijken aantoont.

Gevoelige gegevens beschermen:

Bedrijfsportals bevatten doorgaans een schat aan vertrouwelijke en gevoelige gegevens, waaronder werknemersinformatie, persoonlijke gegevens, beveiligingsgerelateerde documenten, klantendatabases en bestelinformatie. Het beschermen van deze systemen tegen mogelijke inbreuken moet een topprioriteit zijn. Uit het onderzoek blijkt echter dat veel beheerders beveiliging niet zo serieus nemen als zou moeten.

Aanbevelingen voor verbeterde beveiliging:

Het Outpost24-rapport biedt duidelijke maar cruciale aanbevelingen om bedrijfsportals te beveiligen. Hoewel deze suggesties voor de hand liggend lijken, is het essentieel dat beheerders ze serieus nemen om potentieel verwoestende inbreuken op de beveiliging te voorkomen. Het snel veranderen van standaard- of zwakke wachtwoorden naar robuuste, unieke wachtwoorden is een cruciale eerste stap.

Concluderend kan worden gesteld dat het gebruik van zwakke wachtwoorden, met name ‘admin’, een aanzienlijke bedreiging vormt voor de veiligheid van bedrijfsportals en de gevoelige gegevens die daarin zijn opgeslagen. Bedrijven moeten prioriteit geven aan robuuste wachtwoordbeveiligingsmaatregelen om hun waardevolle bezittingen en informatie te beschermen tegen potentiële cyberdreigingen. Het verwaarlozen van dit veiligheidsaspect kan leiden tot ernstige gevolgen en datalekken.