Zelfdiagnose van Samsung TV: snelle stappen om problemen met uw Smart TV op te lossen

Wanneer uw Samsung TV begint te werken, het is niet nodig om onmiddellijk technische ondersteuning te bellen. Samsung biedt in de meeste tv-modellen een ingebouwde zelfdiagnosetool waarmee u het probleem kunt identificeren en mogelijk kunt oplossen. Hier ziet u hoe u kunt profiteren van deze handige functie.

Samsung-tv werkt niet

Navigeren naar Zelfdiagnose

Ongeacht het Samsung TV-model volgt toegang tot de zelfdiagnosefunctie een soortgelijk pad:

 1. Ga naar het menu:
  • Zet uw tv aan met de afstandsbediening.
  • Druk op de Menu-knop om de hoofdinstellingen te openen.
 2. Toegang tot zelfdiagnose:
  • Navigeer door de menu-opties.
  • Zoek en selecteer de optie Zelfdiagnose, meestal gesymboliseerd door een wolkpictogram in het menu.

Beschikbare zelfdiagnosetests

De zelfdiagnose van Samsung biedt een reeks tests om de vitale functies van uw tv te controleren:

 • Afbeeldingstest starten: Er wordt een testfoto weergegeven om eventuele problemen met het display te identificeren.
 • Geluidstest starten: Speelt een testgeluid af om te controleren op audioproblemen.
 • Signaal Informatie: Controleert de signaalsterkte en kwaliteit.
 • SmartHub-verbindingstest: Zorgt ervoor dat uw tv correct verbinding maakt met internet.
 • SmartHub opnieuw instellen: Reset de SmartHub, wat van invloed is op apps en sessies, maar niet op de algemene tv-instellingen.
 • Herstellen: Reset de tv volledig naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

De tests uitvoeren

Hier leest u wat elke test inhoudt en wat u moet doen:

 • Beeldtest:
  • Bevestig de test en bekijk de afbeelding.
  • Reageer op de prompt met de vraag of u problemen ondervindt.
 • Geluidstest:
  • Laat het geluid spelen en luister naar onregelmatigheden.
  • Beantwoord de vraag over de kwaliteit van het testgeluid.
 • SmartHub-verbindingstest:
  • Voer de test uit en wacht tot uw internetverbinding is gecontroleerd.
  • Handel op basis van de resultaten, waarbij u mogelijk uw router opnieuw instelt of de WiFi-inloggegevens controleert als er een storing is.

Als tests mislukken

Als de tests een probleem aangeven of uw probleem niet oplossen:

 • SmartHub opnieuw instellen: Als SmartHub of apps het probleem zijn, kan het resetten van dit gedeelte helpen zonder dat dit gevolgen heeft voor uw volledige tv-instellingen.
 • Fabrieksinstellingen: Als laatste redmiddel kunt u een fabrieksreset uitvoeren. Houd er rekening mee dat hierdoor alle instellingen worden gewist en uw tv in de oorspronkelijke staat terugkeert. De standaardpincode voor het resetten is '0000'.

Door deze stappen te volgen, kunt u snel vaststellen wat er mogelijk mis is met uw Samsung-tv en passende maatregelen nemen om de problemen op te lossen. Denk er altijd aan om belangrijke accountgegevens of -instellingen te beveiligen voordat u resets uitvoert, omdat deze acties soms tot gegevensverlies kunnen leiden.