Nieuw onderzoek benadrukt het tweesnijdende karakter van AI op het gebied van programmeren en cyberbeveiliging

Recent academisch onderzoek heeft enkele overtuigende, zij het zorgelijke, mogelijkheden van geavanceerde kunstmatige-intelligentiemodellen, met name OpenAI's GPT-4, op het gebied van programmeren en cyberbeveiliging aan het licht gebracht.

Deze studie, uitgevoerd door een team van een Amerikaanse universiteit, onderstreept het potentieel van dergelijke AI-tools om zowel te helpen bij de cyberbeveiligingsverdediging als, omgekeerd, om cyberaanvallen te vergemakkelijken.

chatgpt hacken

De potentie van AI bij het exploiteren van kwetsbaarheden

De focus van het onderzoek was om te evalueren hoe effectief verschillende AI-modellen, waaronder GPT-4, openbaar beschikbare beveiligingsgegevens konden gebruiken om softwarekwetsbaarheden te exploiteren. De onderzoekers gebruikten een dataset van vijftien kwetsbaarheden uit het Common Vulnerabilities and Exposures (CVE)-register, een door de overheid gefinancierde database die bekende beveiligingsbedreigingen in softwarecomponenten opsomt.

Opmerkelijk is dat GPT-4 87% van deze kwetsbaarheden kon misbruiken, een schril contrast met het exploitatiepercentage van 0% door eerdere versies zoals GPT-3.5, andere grote taalmodellen (LLM's) en populaire open-source kwetsbaarheidsscanners zoals ZAP. en Metasploit. Deze efficiëntie demonstreert niet alleen het geavanceerde inzicht van GPT-4 in complexe datasets, maar ook het potentiële nut ervan in cyberbeveiligingstoepassingen in de echte wereld.

Ethische en veiligheidsimplicaties

Deze mogelijkheid is weliswaar indrukwekkend, maar brengt ook een groot aantal ethische en veiligheidsproblemen met zich mee. De toegankelijkheid van de CVE-lijst is weliswaar noodzakelijk voor de transparantie en de verbetering van de cyberbeveiliging over de hele linie, maar betekent ook dat AI-systemen zoals GPT-4 toegang hebben tot deze gegevens om mogelijk kwaadaardige activiteiten te ondersteunen. Het onderzoek benadrukt een cruciale vraag: hoe kunnen we de openheid die nodig is voor collaboratieve beveiliging in evenwicht brengen met de noodzaak om potentieel misbruik van dezelfde informatie door AI-systemen te beperken?

Kosteneffectieve cyberbeveiliging of een hulpmiddel tegen cybercriminaliteit?

Een andere belangrijke bevinding van het onderzoek is de kosteneffectiviteit van het gebruik van AI zoals GPT-4 voor cyberbeveiligingstaken. Het onderzoek schat dat het gebruik van GPT-4 om een ​​succesvolle cyberaanval uit te voeren slechts 8.80 dollar zou kunnen kosten, ongeveer 2.8 keer goedkoper dan het inhuren van een menselijke cyberbeveiligingsprofessional voor dezelfde taak. Deze kostenefficiëntie kan een revolutie teweegbrengen in cyberbeveiligingsstrategieën, waardoor geavanceerde verdedigingsmechanismen toegankelijker worden voor organisaties. Het brengt echter ook een risico met zich mee van even goedkope cyberaanvallen, waardoor de frequentie en complexiteit van deze bedreigingen mogelijk toenemen.

Toekomstige aanwijzingen en aanbevelingen

Het onderzoek suggereert niet dat de toegang tot de CVE-lijst moet worden beperkt, omdat de voordelen van open toegang groter zijn dan de potentiële risico's. In plaats daarvan roept het op tot een meer genuanceerde benadering van de inzet van zeer capabele LLM's op gevoelige terreinen als cyberbeveiliging. Dit omvat mogelijke regelgevende maatregelen, verbeterde monitoring van AI-activiteiten en lopend onderzoek naar veilig en ethisch AI-gebruik.

Conclusie

De bevindingen uit dit onderzoek bieden een diepgaand inzicht in het tweesnijdende karakter van AI op het gebied van cyberbeveiliging. Hoewel AI ons vermogen om digitale infrastructuren te beschermen aanzienlijk kan vergroten, vereist het ook zorgvuldig beheer om misbruik ervan te voorkomen. Terwijl AI blijft evolueren, moeten ook onze strategieën om het potentieel ervan op verantwoorde wijze te benutten, ervoor zorgen dat het dient als een instrument voor bescherming in plaats van als een wapen tegen ons.