Mitä sinun tulee tietää ennen WiFi-toistimen käyttöä

Tässä artikkelissa keskustelemme tekijöistä, jotka on otettava huomioon ostaessasi Wi-Fi-toistimen. Vaikka toistimen asentaminen kotiin Wi-Fi-verkon parantamiseksi on suosittu vaihtoehto, joka on yleensä edullinen ja helppo, kaikki toistimet eivät suoraan paranna peittoa tai nopeutta. Siksi Wi-Fi-toistinta ostettaessa on tärkeää kiinnittää huomiota pieneen tekstiin.

Hieno printti langattomissa toistimissa

wifi-toistimen vinkkejä

Toistimen ostaminen on yleinen ratkaisu niille, joilla on heikko Wi-Fi-signaali tietyillä kodin alueilla. Jotkut ihmiset kuitenkin huomaavat, että signaalin voimakkuus ja nopeus eivät parane edes toistimen ostamisen jälkeen, mikä aiheuttaa usein häiriöitä ja vaikeuksia yhdistää useita laitteita. Tämä voi tapahtua, kun ostat huonolaatuisen toistimen ja et ole tutkinut huolellisesti laitteen teknisiä tietoja ja ominaisuuksia.

Sinulla ei ole sovittua nopeutta

On tärkeää pitää mielessä, että toistimen käyttö ei tarjoa maksiminopeutta. Jos sinulla on hitaita Wi-Fi-yhteyksiä etkä saa Internet-palvelusi sovittua nopeutta, toistin ei ehkä ole ratkaisu. Vaikka se voi auttaa laajentamaan peittoa ja parantamaan nopeutta verrattuna yhteyden muodostamiseen reitittimeen kaukaisesta sijainnista, se ei takaa, että saat sovitun enimmäisnopeuden.

Jos päätavoitteesi on saavuttaa maksimaalinen nopeus ja hyödyntää täysimääräisesti Internet-palveluasi, on suositeltavaa harkita muita vaihtoehtoja, kuten tukiaseman asentamista haluamaasi paikkaan, vakaampien PLC-laitteiden käyttäminen tai Wi-Fi Mesh -järjestelmä, joka yhdistää paremmin kotisi eri alueet.

Ei tee ihmeitä Wi-Fi-etäisyydellä

On tärkeää ymmärtää, että Wi-Fi-toistimella on rajoituksia, kun se yhdistetään kaukaa. Vaikka se voi vahvistaa signaalia ja parantaa kattavuutta tietyllä alueella talossa, se ei voi muodostaa yhteyttä paikoista, jotka ovat liian kaukana reitittimestä.

Muista, että toistimen on vastaanotettava signaali reitittimestä ennen kuin se voi jakaa sen muille laitteille. Jos se on liian kaukana, sen vastaanottama signaali on heikko ja sinulla on todennäköisesti ongelmia muiden laitteiden yhdistämisessä. Joten jos haluat muodostaa yhteyden kaukaa, toistin ei ehkä ole paras ratkaisu.

Katso tarkkaan sen tukemien laitteiden määrää

On tärkeää ottaa huomioon laitteiden lukumäärä, joita toistin voi tukea ostettaessa, koska se voi johtaa epämiellyttävään yllätykseen, jos sitä ei oteta huomioon. Jos sinun on liitettävä Internetiin useita laitteita, kuten televisio, matkapuhelin, tietokone jne., ja käyttämäsi toistin ei tue useita yhdistettyjä laitteita, sinulla on ongelmia.

Jotkut toistinmallit toimivat huonosti heti, kun yhdistämme enemmän kuin kaksi tai kolme laitetta, mikä johtaa nopeuden laskuun, epävakauteen ja muihin ongelmiin. Tästä syystä on erittäin tärkeää tutkia huolellisesti, kuinka monta laitetta toistin voi tukea.

Varo Ethernet-portteja

Ethernet-porttien käyttäminen Wi-Fi-toistimessa voi olla hyödyllistä, jos haluat liittää langallisia laitteita vakauden lisäämiseksi, kuten television liittämisen kaapelilla Wi-Fin sijaan. Kaikki Ethernet-portit eivät kuitenkaan ole samoja, joten on tärkeää varmistaa, että portti on Gigabit Ethernet. Jos näin ei ole, nopeus rajoitetaan Fast Ethernetiin, joka ei ylitä 100 Mbps. Gigabit Ethernetillä voi olla jopa 1 Gbps, vaikka tämä nopeus saavutetaan harvoin käytännössä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että on tärkeää harkita huolellisesti Wi-Fi-toistimen tekniset tiedot ja ominaisuudet ennen sellaisen ostamista. Vaikka toistin voi auttaa parantamaan langatonta verkkoasi kotona, on tärkeää varmistaa, että se on laadukas, tukee useita yhdistettyjä laitteita ja että siinä on Gigabit Ethernet -portit, jos aiot käyttää langallisia yhteyksiä.