Měli byste to zkontrolovat při vytváření hesel

Vytváření silných hesel je nanejvýš důležité, protože slouží jako primární obrana proti neoprávněnému přístupu k našim účtům. Není však neobvyklé dělat chyby, které mohou ohrozit sílu našich hesel. V tomto ohledu existuje jedna konkrétní chyba, která může podkopat bezpečnost, o které se domníváme, že jsme ji dosáhli. Napravením této jednoduché chyby můžeme výrazně posílit ochranu našich hesel.

Výzkum provedený společností Specops vnáší světlo do této problematiky. Po analýze více než 800 milionů hesel ve své databázi identifikovali opakující se vzor v heslech, která byla ohrožena. Ukazuje se, že mnoho jednotlivců má tendenci dělat tuto konkrétní chybu kvůli pohodlí, ale nevědomky oslabují bezpečnost svých hesel. Oprava tohoto chování zajistí, že naše hesla zůstanou robustní a méně zranitelná vůči útokům.

vytváření hesel

Jednoduché vzory klávesnice

Co je to běžná chyba? Točí se kolem tendence vytvářet v heslech vzory klávesnice, která jsou snadněji zapamatovatelná. Když lidé vytvářejí hesla, často volí kombinace, které je pohodlnější si zapamatovat. To zahrnuje používání čísel, písmen nebo znaků, které jsou na klávesnici v těsné blízkosti, než se pouštět do jiných oblastí. Mohou například používat písmena umístěná kolem „qwertasdfzxcv“ namísto prozkoumávání jiných oblastí na klávesnici. Totéž platí pro čísla a další symboly.

Výsledky výzkumu naznačují, že určité vzory, jako je „qwerty“ a podobné kombinace kláves jako „zxcvb“, se často používají v heslech, i když obsahují jiná čísla a symboly. I když se tyto vzory snáze zapamatují, současně činí heslo náchylnější k zneužití.

Je důležité si uvědomit, že ideální heslo by mělo být zcela náhodné a mělo by obsahovat kombinaci velkých a malých písmen, číslic a symbolů. Cílem je mít širokou škálu možných kombinací, což kyberzločincům znesnadňuje jejich dešifrování, a to i pomocí nástrojů hrubé síly. Vyhýbáním se vzorům a používáním blízkých písmen a číslic můžeme zvýšit bezpečnost našich hesel a lépe chránit naše účty.

Generujte náhodná hesla

Nejlepším přístupem je vyhnout se ručnímu vytváření hesel. Vyvarujte se používání hesel, která si vymyslíte sami, bez ohledu na to, jak bezpečná mohou vypadat. I když se vyvarujete použití jasných možností, jako je vaše jméno nebo mobilní číslo, ruční vytváření hesel může vést k používání vzorů klávesnice nebo blízkých písmen a číslic.

Pro generování silných hesel se důrazně doporučuje zvolit 100% náhodné kombinace. Nejúčinnějším způsobem, jak toho dosáhnout, je použití správce hesel. Mnoho správců hesel nabízí možnost generování bezpečných hesel. Jednoduše můžete určit, že hesla by měla obsahovat velká a malá písmena, čísla a symboly s minimální délkou (ideálně alespoň 12 znaků).

Použitím správce hesel se můžete vyhnout chybě používání hesel s blízkými písmeny nebo číslicemi, což by je učinilo náchylnějšími k prolomení. Použití silných, náhodně generovaných hesel ztěžuje útočníkům jejich prolomení a posílí vaši bezpečnost proti potenciálním hrozbám.