Jaký je rozdíl mezi sekvenční a náhodnou rychlostí SSD?

Když se vydáte na cestu nákupu an SSD, vaším cílem je obvykle najít jednotku, která nabízí nejlepší výkon v poměru k její ceně. Jednou z klíčových metrik, které budete zvažovat, je sekvenční rychlost. Existuje však další metrika rychlosti známá jako náhodná rychlost. Pojďme se ponořit do rozdílů mezi těmito dvěma.

SSD, stejně jako jakákoli jiná počítačová komponenta, přicházejí s řadou specifikací a příslušných podrobností. Nejprve prozkoumáte formát, který následuje, a poté typ rozhraní, které používá. Tyto dva atributy jsou obvykle první, které budete hodnotit.

Poté se vaše pozornost přirozeně přesune na rychlost čtení a zápisu, která se obvykle měří v MB/s. Přesto je důležité poznamenat, že v rámci těchto specifikací existují dva odlišné typy rychlostí: sekvenční a náhodná. I když se sekvenční rychlost často dostává do centra pozornosti, obě tyto metriky mají značný význam a je nezbytné pochopit jejich rozdíly.

rychlost ssd

Jaká je rychlost SSD

Když mluvíme o rychlosti SSD, máme v podstatě na mysli rychlost, jakou lze data číst a zapisovat na disk za jedinou sekundu. Rychlost čtení má obvykle tendenci být vyšší než rychlost zápisu. Důvod tohoto rozdílu spočívá ve skutečnosti, že proces zápisu obecně vyžaduje trochu více času, což má za následek snížený objem dat, která lze zapsat za sekundu.

V oblasti SSD (a také HDD) se setkáváme se dvěma základními rychlostními kategoriemi: sekvenční a náhodné. Zatímco jejich názvy naznačují, co měří, pojďme se na tyto dva pojmy podívat blíže.

ssd náhodná sekvenční rychlost

Sekvenční rychlost:

Při hodnocení výkonu SSD je sekvenční rychlost často primárním měřítkem používaným k určení, zda je jednotka rychlá nebo pomalá. Měří množství dat, která lze číst nebo zapisovat na SSD kontinuálním, lineárním způsobem.

  • Sekvenční rychlost čtení: Tato metrika měří schopnost SSD číst data, která se ukládají sekvenčně. Představte si to jako čtení knihy, kde postupujete stránkami jedna za druhou.
  • Sekvenční rychlost zápisu: Tento parametr označuje kapacitu SSD zapisovat nová data kontinuálním, sekvenčním způsobem, podobným zápisu na list papíru.

Obě tyto rychlosti se obvykle měří v megabajtech za sekundu (MB/s), přičemž vyšší hodnoty indikují schopnost SSD číst a/nebo zapisovat více dat za sekundu.

seagate firecuda 540 ssd

Náhodná rychlost

Přístup k datům a zápis však nejsou vždy sekvenční; ve skutečnosti je to často naopak. Počítače často čtou a zapisují data náhodným způsobem, protože data jsou rozptýlena na různých místech na paměťovém médiu.

  • Náhodná rychlost v takových scénářích přichází do hry. Měří, jak rychle lze k datům přistupovat nebo je zapisovat náhodně, nikoli sekvenčně. To je zvláště patrné při spouštění systému, kdy počítač potřebuje získat přístup k různým souborům, ovladačům a utilitám rozmístěným po paměťovém médiu.

Náhodná rychlost je kvantifikována v Input/Output Operations Per Second (IOPS), kde vyšší hodnoty IOPS znamenají lepší náhodný přístup k datům a výkon zápisu.

Zajímavé je, že rychlosti náhodného zápisu jsou obvykle vyšší než rychlosti náhodného čtení, na rozdíl od sekvenční rychlosti, kde je čtení obvykle rychlejší než zápis.

Výkonný ssd samsung 990 pro

Co je důležitější?

Důležité jsou jak sekvenční, tak náhodné rychlosti, které spolu často úzce souvisí. Pokud má SSD určitou rychlost sekvenčního čtení, jeho rychlost náhodného čtení bude podobná nebo téměř identická.

Sekvenční rychlosti však bývá věnována větší pozornost, zejména proto, že je pro uživatele snazší pochopit, protože je vyjádřena v MB/s, což je uživatelsky přívětivější jednotka měření. IOPS je na druhou stranu trochu abstraktnější.

Závěrem lze říci, že oba parametry spolu souvisí a zaměření na sekvenční rychlost je pro většinu uživatelů často dostačující.