Vyhledávací pole Windows: Funkce, které možná neznáte

vyhledávací pole windows 11

Nepochybně jedna z nejvíce nevyužitých funkcí v obou Windows 10 a Windows 11 je nenápadné vyhledávací pole umístěné přímo napravo od nabídky Start systému Windows. Překvapivě mnoho uživatelů po instalaci systému Windows okamžitě deaktivuje toto vyhledávací pole, aby znovu získali místo na hlavním panelu. To by však mohlo být považováno za jednu z nejméně moudrých možností pro nadšence Windows.

Kromě své zjevné role pouhého vyhledávače souborů a aplikací skrývá vyhledávací pole Windows další možnosti, které mohou zjednodušit úkoly, vykreslovat funkce nezávislé na prohlížeči a eliminovat potřebu specifických aplikací.

Zvláště cennou funkcí, která může výrazně urychlit operace, je vestavěná funkce kalkulačky. Tato inovace funguje v podstatě stejně jako nativní Windows kalkulačka, vyhledávač Google nebo dokonce naše mobilní zařízení. Pro využití této funkce stačí pouhé zadání matematické operace do vyhledávacího pole a okamžitý výsledek.

Tato funkce také předvádí nativní kalkulačku Windows ve formátu widgetu, který umožňuje další výpočty založené na počátečním výstupu. Kalkulačka umožňuje základní operace jako sčítání, odčítání, násobení a dělení. Pro složitější výpočty se uživatelé mohou bez problémů uchýlit k vědeckým funkcím aplikace kalkulačky.

kalkulačka windows

Výhody však přesahují tyto základní operace. Výpočet druhé odmocniny čísla je stejně snadný jako zadání dotazu do vyhledávacího pole, abyste získali okamžitou odpověď. Podobné pohodlí je nabízeno pro další složité operace, které nejsou přímo podporovány widgetem kalkulačky, i když v těchto případech je vhodné zpřístupnit možnosti vědecké kalkulačky v aplikaci kalkulačky pro komplexnější možnosti.

Odemknutí skrytých schopností vyhledávacího pole

Jak již bylo zmíněno, vyhledávací pole ve Windows slouží mnohem většímu účelu než pouhému procházení souborů a aplikací. Kromě svých matematických schopností může tento všestranný nástroj sloužit také jako zdatný překladač jazyků, který bezproblémově převádí textové fragmenty do různých jazyků.

Přeložit pomocí Windows

Chcete-li využít vyhledávací pole jako překladatel, proces je stejně jednoduchý jako dotazování na Google. Jednoduše zadejte termín nebo text vyžadující překlad a poté cílový jazyk. Chcete-li například odhalit francouzský ekvivalent „dobré ráno“, zadání „přeložit dobré ráno do francouzštiny“ rychle přinese požadovaný výsledek.

Tato funkce není omezena na jednotlivá slova; může se rozšířit na delší texty, i když to není optimální volba pro rozsáhlé překlady. Bez ohledu na to zůstává tento nástroj účinným prostředkem pro rychlý překlad jednotlivých slov nebo krátkých frází.