Zachraňte své poškozené soubory ZIP těmito osvědčenými metodami

Soubory ZIP jsou nedílnou součástí našich každodenních digitálních interakcí, často se používají pro kompresi a balení dokumentů. Někdy se však při pokusu o rozbalení těchto souborů setkáme s chybami nebo zjistíme, že jsou poškozené nebo poškozené. Než budete zvažovat smazání těchto souborů, pojďme prozkoumat řešení, které by mohlo potenciálně zachránit vaše data.

opravit poškozené soubory zip

Historie WinZip

Od svého uvedení na trh v roce 1991 se WinZip a jeho komprimovaný formát souborů staly běžnými názvy pro uživatele počítačů. Je pravděpodobné, že jste WinZip použili několikrát a jako mnozí jste mohli čelit občasným chybám. Místo toho, abyste se vzdali poškozených souborů, doporučujeme vyzkoušet následující řešení.

Použití příkazového řádku WinZip

I když neexistuje žádné univerzální řešení pro řešení poškozených souborů ZIP, tato metoda nabízí vysokou úroveň účinnosti, i když s určitým úsilím. Za předpokladu, že již máte na svém počítači nainstalovaný WinZip, postupujte takto:

  1. Stáhněte si příkazový řádek WinZip: Začněte stažením příkazového řádku WinZip z oficiální stránky WinZip. Tento nástroj je oficiální produkt WinZip a jeho použití je bezpečné.
  2. Zkopírujte cestu k souboru: Najděte poškozený soubor a klikněte na něj pravým tlačítkem. V nabídce možností vyberte „Kopírovat jako cestu“.
  3. Otevřete příkazový řádek: Přejděte do nabídky Start, zadejte „Příkazový řádek“ a otevřete jej.
  4. Změnit adresář: Do příkazového řádku zadejte „cd“, za ním mezeru a vložte cestu, kterou jste zkopírovali dříve. Nezapomeňte odstranit název souboru z cesty.
  5. Zadejte příkaz: Nyní zadejte následující příkaz, nahraďte „Test.zip“ názvem vašeho souboru a v případě potřeby upravte cestu: "C:\Program Files\WinZip\wzzip" -yf Test.zip
  6. Nechte to fungovat: Systém vás vyzve ke stisknutí libovolné klávesy. Poté zahájí proces opravy a vygeneruje soubor ve stejné složce s přidaným názvem „Opraveno“. Toto je opravený soubor. Ukončete příkazový řádek a zkuste otevřít opravený soubor a zkontrolujte, zda byl proces úspěšný.

Alternativní metoda s WinRAR

Může se to zdát paradoxní, ale jedním ze způsobů, jak obnovit poškozené soubory ZIP, je WinRAR, odvěký rival WinZip. Pokud předchozí metoda nefunguje, zvažte tuto alternativu:

  1. Otevřete WinRAR: Spusťte WinRAR a přejděte do složky obsahující poškozený soubor ZIP.
  2. Vyberte „Opravit“: Klikněte na poškozený soubor ZIP (nikoli pro jeho rozbalení) a poté klikněte na možnost „Opravit“ v navigační liště programu.
  3. Odpověz na otázku: WinRAR se vás zeptá, kam uložit opravený soubor a zda s ním zacházet jako se souborem RAR nebo ZIP. Vyberte možnost soubor ZIP.
  4. Zahájit opravu: Začne proces opravy a jeho trvání se může lišit v závislosti na velikosti souboru. Po dokončení přejděte do vybrané složky a vyhledejte verzi, kterou vám WinRAR opravil.

Co když žádná z těchto metod nefunguje?

I když jsou tyto metody v mnoha případech účinné, stále mohou nastat případy, kdy se vám nepodaří úspěšně dekomprimovat soubor ZIP. V takových situacích zvažte návrat ke zdroji, ze kterého jste soubor ZIP stáhli, a jeho opětovné stažení. Během procesu stahování může někdy dojít k poškození souboru a problém může vyřešit nové stažení. Toto je přímočarý krok, který můžete udělat, zejména u menších souborů ZIP.