Rychlé opravy běžných chyb Windows způsobených náhodným stisknutím kláves

Windows, stejně jako jakýkoli jiný operační systém, může během používání narazit na chyby a problémy. Mnoho z těchto problémů však není způsobeno samotným operačním systémem, ale tím, že uživatelé neúmyslně spouštějí určité klávesové zkratky nebo kombinace kláves. Uživatelé, kteří neznají klávesové zkratky systému Windows, se s těmito chybami setkají častěji, ale lze je snadno vyřešit pomocí stejných metod, které je způsobily. V této příručce zvýrazníme některé z nejčastějších chyb Windows způsobených uživateli a poskytneme rychlá řešení, která je dokážou zvrátit za méně než sekundu.

chyby klávesnice Windows

Porucha numerické klávesnice:

 • Problém: Numerická klávesnice nefunguje.
 • Řešení: Povolte klávesu Num Lock, která se obvykle nachází v pravé horní části klávesnice.

Obrazovka zoom Vstup nebo výstup:

 • Problém: Najednou se vše zdá velmi velké nebo malé.
 • Řešení: Stiskněte a podržte klávesu Ctrl při posouvání nahoru pro přiblížení nebo dolů pro oddálení webových stránek nebo dokumentů.

Nesprávné zadání hesla:

 • Problém: Psaní všech velkých písmen kvůli aktivaci Caps Lock.
 • Řešení: Při zadávání hesel zaškrtněte a vypněte Caps Lock.

Šipky v Excelu:

 • Problém: Klávesy se šipkami posouvají celý list, nikoli mezi buňkami v Excelu.
 • Řešení: Klepněte na tlačítko Scroll Lock umístěné nad klávesami se šipkami.

Náhrada textu ve Wordu:

 • Problém: Slova se nahrazují místo vkládání.
 • Řešení: Přepněte klávesu Insert, která se obvykle nachází nad směrovými šipkami.

Nepřetržité pípání:

 • Problém: Windows pípá kvůli současným stiskům kláves.
 • Řešení: Odpovězte na výzvu systému Windows a aktivujte speciální klávesy nebo funkce usnadnění.

Rotace obrazovky:

 • Problém: Orientace obrazovky se změnila (např. otočení doprava nebo doleva).
 • Řešení: Pomocí kombinace kláves Ctrl + Alt + šipka nahoru obnovte orientaci obrazovky.

Kontrola pravopisu nefunguje:

 • Problém: Kontrola pravopisu označuje slova červeně, i když jsou správně napsaná.
 • Řešení: Pomocí kombinace klávesy Windows + mezerníku se ujistěte, že je vybrán správný jazyk.

Deaktivace trackpadu na noteboocích:

 • Problém: Trackpad notebooku nefunguje.
 • Řešení: Pro aktivaci trackpadu použijte konkrétní klávesovou zkratku nebo vyhledejte integrovanou klávesu.

Chybí navigační šipky a hlavní panel:

 • Problém: Navigační tlačítka a hlavní panel zmizely.
 • Řešení: Stisknutím klávesy F11 ve webových prohlížečích přepnete uživatelské rozhraní a obnovíte navigační tlačítka.

Podivné symboly ve Wordu:

 • Problém: V dokumentech aplikace Word se objevují podivné symboly.
 • Řešení: Nepoužívejte Ctrl + 0, což představuje konce stránek a mezery.

Chybějící otevřené aplikace:

 • Problém: Všechny otevřené aplikace zmizely z obrazovky.
 • Řešení: Klepnutím na pravý dolní roh hlavního panelu zkontrolujte, zda byly aplikace minimalizovány.

Klávesa Windows nefunguje:

 • Problém: Klávesa Windows nereaguje.
 • Řešení: Některé klávesnice umožňují zakázat klávesu Windows pomocí Fn + klávesa Windows; zvrátit to pomocí stejné kombinace kláves.

Zobrazení programovacího kódu v prohlížeč:

 • Problém: Prohlížeč zobrazuje programovací kód.
 • Řešení: Stisknutím klávesy F12 přepnete vývojářské nástroje prohlížeče, které mohou zobrazovat programovací kód.

Automatické přehrávání snímků PowerPoint:

 • Problém: Snímky aplikace PowerPoint se přehrávají automaticky.
 • Řešení: Pomocí klávesy F5 ručně spusťte prezentaci PowerPoint.