Google Chrome neukládá hesla? Zde je návod, jak to opravit!

Google chróm, oblíbená volba pro procházení internetu, často usnadňuje naše online prostředí ukládáním hesel. Uživatelé se však občas setkávají s problémy, kdy si Chrome nepamatuje hesla, a proto je nutné znovu zkontrolovat přihlašovací údaje. Cílem této příručky je poskytnout přímočará řešení, jak znovu aktivovat a efektivně spravovat funkci ukládání hesel v prohlížeči Chrome.

Zajištění hladké správy hesel v prohlížeči Chrome

google chrome neukládá hesla

  1. Aktivace ukládání hesla: Pokud vás Chrome nevyzve k uložení hesel, může být funkce vypnutá. Přejděte ke třem tečkám vpravo nahoře, vyberte „Hesla a automatické vyplňování“, poté „Správce hesel Google“ a nakonec kartu „Nastavení“. Zde se ujistěte, že je povoleno „Zeptat se, zda chci ukládat hesla“. Navíc můžete ručně přidat hesla kliknutím na „Přidat“ a zadáním příslušných údajů.
  2. Správa seznamu „Odmítnuté aplikace a weby“.: Pokud byla dříve vybrána možnost „Nikdy“, může Chrome výzvy k zadání hesla u určitých stránek přeskočit. Chcete-li to napravit, přejděte do nastavení Správce hesel Google, vyhledejte „Zamítnuté weby a aplikace“ a odeberte weby, které má Chrome znovu vyzvat k uložení hesla.
  3. Pravidelné aktualizace Chrome a vymazání mezipaměti: Udržování aktualizovaného Chrome je zásadní. Aktualizujte pomocí nabídky se třemi tečkami > Nastavení > Informace o Chrome. Vymazání mezipaměti může také vyřešit závady ovlivňující výzvy k zadání hesla. To lze provést výběrem „Vymazat data prohlížení“ a zaškrtnutím „Soubory a obrázky uložené v mezipaměti“.
  4. Resetování Google Chrome: Pokud vše ostatní selže, může být nutné obnovit Chrome do původního nastavení. Uvědomte si, že tím vymažete všechna data Chrome. Chcete-li provést tento reset, přejděte do části „Nastavení“ > „Obnovit nastavení“ > „Obnovit nastavení na původní výchozí hodnoty“.
  5. Zakázání rozšíření: Někdy mohou rozšíření narušovat funkčnost prohlížeče Chrome. Zkuste je deaktivovat kliknutím na ikonu dílku skládačky, poté na „Spravovat rozšíření“ a vypnutím jednotlivých rozšíření, abyste identifikovali viníka.
  6. Oprava poškozeného profilu Chrome: Jako poslední možnost, pokud problémy přetrvávají, zvažte smazání a opětovné přidání profilu Chrome. To lze provést kliknutím na svůj profilový obrázek, výběrem „Spravovat profily“, smazáním problematického profilu a přidáním nového.