Zajistěte své soukromí: Zabraňte tomu, aby vás váš smartphone odposlouchával

V dnešním digitálním věku mohou být obavy z toho, že váš smartphone poslouchá vaše konverzace, znepokojivé. Ochrana vašeho soukromí je však ve vaší moci a je snazší, než si myslíte. Zakázáním oprávnění k mikrofonu v aplikacích telefonu můžete zajistit, že nikdo nebude tajně poslouchat vaše konverzace nebo zvuk bez vašeho souhlasu. Zde je návod, jak můžete zvýšit zabezpečení a soukromí svého telefonu:

nic telefon 2

Deaktivace oprávnění pro mikrofon na vašem zařízení Android:

 1. Otevřete nastavení telefonu.
 2. Přejděte dolů do nastavení soukromí.
 3. Klepněte na „Správce oprávnění“.
 4. Vyberte sekci „Mikrofon“.
 5. Prohlédněte si seznam aplikací s oprávněním k mikrofonu.
 6. U každé aplikace na ni klepněte a vyberte „Zakázat“.
 7. Tento postup opakujte pro všechny aplikace s oprávněním k mikrofonu.

Pokud narazíte na nějaké neznámé aplikace nebo aplikace, které by tato oprávnění mít neměly, zvažte jejich odinstalaci pro větší zabezpečení.

Případně, pokud nemůžete najít možnost „Správce oprávnění“ nebo chcete odebrat oprávnění konkrétním aplikacím, postupujte takto:

 1. Přejděte do nastavení telefonu.
 2. Přejděte na „Aplikace“ nebo „Správa aplikací“.
 3. Vyberte aplikace Google nebo jakékoli aplikace, o kterých máte podezření, že naslouchají.
 4. Zkontrolujte oprávnění aplikace.
 5. V části „Mikrofon“ změňte nastavení na „Nepovolit“.

Tento přístup vám umožňuje identifikovat a upravovat oprávnění k mikrofonu pro jednotlivé aplikace, což zajišťuje větší kontrolu nad zabezpečením vašeho telefonu. Mějte na paměti, že některé aplikace mohou vyžadovat oprávnění k mikrofonu pro konkrétní funkce, takže je možná budete muset v případě potřeby znovu povolit.

Deaktivace oprávnění pro mikrofon na vašem iPhone:

 1. Otevřete nastavení telefonu.
 2. Klepněte na „Soukromí“.
 3. Vyberte „Mikrofon“.
 4. Prohlédněte si seznam aplikací s oprávněním k mikrofonu.
 5. U každé aplikace, které chcete odebrat oprávnění, vypněte přepínač vedle jejího názvu.

Pomocí těchto kroků můžete zrušit oprávnění k mikrofonu pro všechny aplikace, které nechcete poslouchat.

Deaktivace hlasových asistentů:

Chcete-li dále zlepšit své soukromí a zabránit tomu, aby vás smartphone neustále poslouchal prostřednictvím hlasových asistentů, postupujte takto:

Deaktivace hlasového asistenta Google:

 1. Otevřete nastavení telefonu.
 2. Vyberte „Google“.
 3. Přejděte na „Nastavení aplikace Google“.
 4. Přejděte na „Vyhledávač“, „Asistent“ a „Hlas“.
 5. Vyberte „Hej Google“ a „Voice Match“.
 6. Vypněte možnost „Hej Google“.

Zakázání Siri na iPhone:

 1. Otevřete nastavení telefonu.
 2. Klepněte na „Siri a vyhledávání“.
 3. Vypněte možnost „Poslouchat „Hey Siri““.

Vypnutím hlasových asistentů můžete zajistit, že váš smartphone nebude aktivně naslouchat hlasovým příkazům ani nebude potenciálně nahrávat vaše konverzace.

Dodržováním těchto jednoduchých kroků můžete převzít kontrolu nad soukromím svého smartphonu a chránit své osobní konverzace před nežádoucím odposlechem.